Účtovanie nájomného na základe zmluvy

  

Dobrý deň, chcel by som sa len poradiť, ako správne v podvojnom účtovníctve účtovať prenájom nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy – my sme prenajímateľ. Nerobím veľmi účtovníctvo, takže v niektorých veciach mám nedostatky. Nájomné je platené vždy mesiac vopred – platba príde vždy 20. deň v mesiaci za ďalší mesiac. Môže sa hneď pri účtovaní bankového výpisu zaúčtovať výnos (221/602) alebo treba spraviť predpis? Niekto mi poradil 221/374 a potom v ID zaúčtovať 374/602 v ďalšom mesiaci, ale neviem, či je to správne, keďže na 374 na strane D by mesiac trčal ten nájom. Ešte mi napadlo príjem na BÚ zaúčtovať ako preddavok a vyrovnať to vždy v ID, ale to tiež neviem, či je správne. Ak viete poradiť, budem vďačný. Pekný deň.

 

Zdravím. Pri účtovaní výnosov z prenájmu nehnuteľnosti je potrebné určiť si správny výnosový účet. Do úvahy prichádza účet 602 – Tržby z predaja služieb alebo 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

V prípade, ak je prenájom hlavnou ekonomickou činnosťou vášho podniku (podnikania), pri účtovaní sa požíva účet 602 – Tržby z predaja služieb. Ak ide o vedľajšiu činnosť podniku (podnikania) a vašou hlavnou náplňou je iná činnosť ako prenájom (príležitostný prenájom), používa sa účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (§ 78 ods. 4 Zákona 740/2002 Z.z. Oznámenie o postupoch účtovania v sústave PÚ).

Neprehliadnite: O použití účtov sa môžete dočítať aj v článku Na aký účet účtovať nájom?

Čo sa týka vašej otázky ohľadom priameho zápisu na bankovom účet, a to 221/602, tak takýto zápis nie je podľa Postupov účtovania v sústave PÚ povolený.

Pri prijatej plate o mesiac dopredu je potrebné využiť účet 384 – Výnosy budúcich období. Na tento účet sa podľa § 56 ods. 9 Postupov účtovania účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy zaplatených paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb a prijaté predplatné.

Použitím účtu 384 sa tak zabezpečí premietnutie výnosov do obdobia, s ktorým súvisia (či už medzi mesiacmi, alebo medzi rokmi). Navyše, podľa 19 ods. 3 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, sú daňovými výdavkami odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie (…).

Mohlo by vás zaujímať:

(Pôvodný článok 13.12.2019 | Aktualizované 11.09.2023, 18:31)

[nahlás chybu v článku]