Účtovanie nájomného na základe zmluvy

  

Dobrý deň, chcel by som sa len poradiť, ako správne v podvojnom účtovníctve účtovať prenájom nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy – my sme prenajímateľ. Nerobím veľmi účtovníctvo a teraz som začal. Nájomné je platené vždy mesiac vopred – platba príde vždy 20. deň v mesiaci za ďalší mesiac. Môže sa hneď pri účtovaní bankového výpisu zaúčtovať výnos (221/602) alebo treba spraviť predpis? Niekto mi poradil 221/374 a potom v ID zaúčtovať 374/602 v ďalšom mesiaci, ale neviem, či je to správne, keďže na 374 na strane D by mesiac trčal ten nájom. Ešte mi napadlo príjem na BÚ zaúčtovať ako preddavok a vyrovnať to vždy v ID, ale to tiež neviem, či je správne. Ak viete poradiť, budem vďačný. Pekný deň.

 

Zdravím. Pri účtovaní výnosov z prenájmu nehnuteľnosti je potrebné určiť si správny výnosový účet. Do úvahy prichádza účet 602 – Tržby z predaja služieb alebo 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

V prípade, ak je prenájom hlavnou ekonomickou činnosťou vášho podniku (podnikania), pri účtovaní sa požíva účet 602 – Tržby z predaja služieb.

Ak ide o vedľajšiu činnosť podniku (podnikania) a vašou hlavnou náplňou je iná činnosť ako prenájom, používa sa účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (§ 78 ods. 4 Zákona 740/2002 Z.z. Oznámenie o postupoch účtovania v sústave PÚ).

O použití účtov sa môžete dočítať aj v článku Na aký účet účtovať nájom?

Čo sa týka vašej otázky ohľadom priameho zápisu na bankovom účet štýlom 221/602, tak takýto zápis nie je podľa Postupov účtovania v sústave PÚ povolený.

Pri prijatej plate o mesiac dopredu by som využil účet 384 – Výnosy budúcich období. Na tento účet sa podľa § 56 ods. 9 Postupov účtovania účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy zaplatených paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb a prijaté predplatné.

Využil by som ho z nasledovných dôvodov:

  • odkazujú naň Postupy účtovania v sústave PÚ,
  • zabezpečí sa ním premietnutie výnosov do obdobia, s ktorým súvisia (či už medzi mesiacmi, alebo medzi rokmi),
  • podľa 19 ods. 3 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sú daňovými výdavkami odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie (…)*.

*K danej téme odporúčam článok Ako uplatniť daňový odpis firemného auta pri jeho (čiastočnom) prenajatí?

Ako teda bude vyzerať účtovanie?

Prijatie peňazí v 10/2019 za na nájom 11/2019 na základe zmluvy 221 / 384
Zúčtovanie nájomného v období, do ktorého patrí (11/2019) 384 / 602

Mohlo by vás zaujímať: Prenájom garáže a nájom zaplatený dopredu, Príjem z prenájmu bytu, ktorý nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve

[nahlás chybu v článku]