Prenájom garáže a nájom zaplatený dopredu

  

Dobrý deň. Ako živnostník mám prenajatú garáž od obyčajnej osoby (nepodnikateľa). Platím mu 50 € mesačne. Potreboval som si však ešte navýšiť výdavky minulý rok (2018), tak mi kamarátov účtovník poradil, aby som mu nájomné za rok 2019 vyplatil ešte v roku 2018 a pôjde mi to do výdavkov ešte v roku 2018. Tak som to urobil. Tak sa chcem ešte uistiť, že či si to môžem dať do výdavkov za minulý rok (2018)?

 

Zdravím. V takomto prípade je potrebné rozlišovať, či ide o nájom nehnuteľnosti od fyzickej alebo právnickej osoby. Takéto rozlišovanie vychádza z § 17 ods. 19 písm. b) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Na základe tohto paragrafu sú po zaplatení súčasťou základu dane aj výdavky na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Z daného vyplýva, že ak ste nájomné zaplatili fyzickej osobe, tak do výdavkov si môžete uplatniť len tú časť pripadajúcu k danému roku. Zvyšok až v ďalšom roku. Teda ak ste zaplatili v roku 2018 nájom za garáž už za tento rok 2019, tak daný výdaj si nebudete môcť uplatniť ako výdaj ovplyvňujúci základ dane v roku 2018, ale až v roku 2019.

Účtovne to urobíte nasledovne:

V deň, keď ste vykonali úhradu, túto úhradu zaúčtujete v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane. Na konci roka, k 31.12., zaúčtujete uzávierkovú účtovnú operáciu a ponížite dané výdavky ovplyvňujúce základ dane mínusovou hodnotou vo výške pripadajúcej na rok 2019. A v roku 2019, k 31.12., zaúčtujete opäť uzávierkovú účtovnú operáciu výdavku ovplyvňujúcim základ dane vo výške nájmu za rok 2019 (§ 8 ods. 4 písm. a) bod 1d1c Oznámenia 628/2007 Z.z. o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva).

Ďalšou možnosťou by bolo zaúčtovanie nájomného za rok 2019 zaplateného v roku 2018 zaúčtovať v deň úhrady v roku 2018 v peňažnom denníku ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. V roku 2019 by ste potom k 31.12. zaúčtovali uzávierkovú účtovnú operáciu výdavku ovplyvňujúceho základ dane vo výške zaplateného nájmu v roku 2018 za rok 2019.

[nahlás chybu v článku]