Prenájom garáže a nájom zaplatený dopredu

  

Dobrý deň. Ako živnostník mám prenajatú garáž od kamaráta. Platím mu 50 eur mesačne. Potreboval som si však ešte navýšiť výdavky, tak mi iného kamaráta účtovník poradil, aby som mu nájomné za tento rok (2023) vyplatil ešte v tom minulom roku (2022) a pôjde mi to do výdavkov. Tak som to urobil. Tak sa chcem ešte uistiť, že či som to urobil správne?

 

Zdravím. V takomto prípade je potrebné rozlišovať, či ide o nájom nehnuteľnosti od fyzickej alebo právnickej osoby, nakoľko postupujeme podľa § 17 ods. 19 písm. b) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Na základe tohto paragrafu sú po zaplatení súčasťou základu dane aj výdavky na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Z daného vyplýva, že ak ste nájomné zaplatili fyzickej osobe, tak do výdavkov si môžete uplatniť len tú časť pripadajúcu k danému roku. Zvyšok až v ďalšom roku. Teda ak ste nájom za rok 2023 zaplatili ešte v roku 2022, tak daný výdavok si nebudete môcť uplatniť ako výdaj ovplyvňujúci základ dane v roku 2022, ale až v roku 2023.

Účtovne to urobíte nasledovne:

  • V deň, keď ste vykonali úhradu, túto úhradu zaúčtujete v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane.
  • Na konci roka, k 31.12.2022, zaúčtujete uzávierkovú účtovnú operáciu a ponížite dané výdavky ovplyvňujúce základ dane mínusovou hodnotou vo výške pripadajúcej na rok 2023.
  • Následne v roku 2023, k 31.12., zaúčtujete opäť uzávierkovú účtovnú operáciu výdavku ovplyvňujúcim základ dane vo výške nájmu za rok 2023.

Vychádza sa § 8 ods. 4 písm. a) bod 1c1d Oznámenia 628/2007 Z.z. o postupoch účtovania v sústave JÚ.

Ďalšou možnosťou by bolo:

  • Zaúčtovanie úhrady nájomného za rok 2023 zaplateného v roku 2022 v deň úhrady v peňažnom denníku ako výdavku neovplyvňujúceho základ dane.
  • V roku 2023 by ste následne k 31.12. zaúčtovali uzávierkovú účtovnú operáciu výdavku ovplyvňujúceho základ dane vo výške zaplateného nájmu v roku 2022 pripadajúceho na rok 2023.

Mohlo by vás zaujímať: Stará vs. nová garáž – čo so zostatkovou cenou pri likvidácii?, Na aký účet účtovať nájom?

(Pôvodný článok 14.01.2019 | Aktualizované 23.01.2023, 17:38)

[nahlás chybu v článku]