Stará vs. nová garáž – čo so zostatkovou cenou pri likvidácii?

  

Minulý rok som do firmy kúpil na parkovanie áut dvojgaráž. Teraz ju odpisujem z majetku firmy. Po zime sa však začala opadávať, tak som ju dal prehliadnuť a prišlo sa na to, že ju treba celú opraviť. Ale keď som si to prepočítal, lacnejšie by bolo garáž zbúrať a postaviť novú. Čo ale so zostatkovou cenou garáže? Lebo ako som čítal, garáž sa odpisuje 20 rokov a ja som zatiaľ iba jeden.

 

Zdravím. Keďže máte v pláne pôvodnú garáž zbúrať a postaviť namiesto nej úplne novú, starú garáž treba vyradiť z účtovníctva formou likvidácie. Zostatková hodnota likvidovanej garáže však nebude vstupovať jednorázovo do nákladov, ale bude súčasťou obstarávacej ceny novo budovanej garáže.

Vychádza sa pri tom z § 19 ods. 3 písm. b) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, kde sa pojednáva o tom, že zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti, v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby, sa zahrnie do obstarávacej ceny.

Preto ak budete búrať starú garáž a stavať novú, celková obstarávacia cena novej garáže bude tvorená zostatkovou cenou likvidovanej garáže, nákladmi na výstavbu novej garáže a všetkými ostatnými nákladmi súvisiacimi s likvidáciou a výstavbou.

(Pôvodný článok 24.07.2018 | Aktualizované 22.03.2022, 19:20)

[nahlás chybu v článku]