Na aký účet účtovať nájom?

  

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, že na aké účty správne účtovať nájom. Čo sme sa v práci rozprávali s kolegyňami, tak väčšina hovorila, že to treba dávať na účet 602. Jedna kolegyňa vak povedala, že to treba účtovať na 648. Čo je teda správne? Či je to jedno?

 

Zdravím. Použiť je možné oba spomínané účtu, ako účet 602 – Tržby z predaja služieb, tak aj účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Rozdiel je však v kontexte kedy sa ten-ktorý účet používa.

Podľa § 75 Oznámenia 740/2002 Z.z. o postupoch účtovania v sústave PÚ sa v prospech účtovnej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar účtujú tržby typické pre hospodársku činnosť účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky alebo účtu 211 – Pokladnica.

Ak je teda napr. činnosť prenájmu zapísaná v predmetoch činnosti danej firmy v Obchodom registri, tak účtovanie prenájmu bude vyzerať nasledovne:

Prenájom firemného auta 311 / 602

V prípade, že nejde o službu, ktorá je pre daný podnik typická (napr. jednorazové prenájmy), tak sa postupuje podľa § 78 ods. 4 a § 55 ods. 4 Postupov. Pôjde teda o výnosový účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a pohľadávkový účet 374 – Pohľadávky z nájmu.

Účtovanie takéhoto prenájmu bude vyzerať preto nasledovne:

Prenájom firemného auta 374 / 648

Mohlo by vás zaujímať: Prenájom garáže a nájom zaplatený dopredu, Ako uplatniť daňový odpis firemného auta pri jeho (čiastočnom) prenajatí?

[nahlás chybu v článku]