Príjem z prenájmu bytu, ktorý nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve

  

Chcel by som sa opýtať ohľadom prenájmu bytu. Ja, ako fyzická osoba, vlastním byt, ktorý som nadobudol ešte pred manželstvom. Tento byt chcem prenajať a viem, že na daňovom priznaní si môžem odpočítať 500 € ako odpočitateľnú položku. Moja otázka znie: keďže tento byt nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve, či je možné si náklady a príjmy rozdeliť s manželkou na polovicu tak, aby si aj ona mohla odpočítať 500 €? Tým pádom by sme si ponížili sumu o 1 000 €. Manželka je momentálne na materskej. Ešte jedná otázka: Ak by som chcel zmeniť prácu a prihlásiť sa na úrad práce a čerpať podporu, tak nemôžem mať žiaden príjem. Je možné počas tohto obdobia čerpania podpory v nezamestnanosti spraviť na daňovom priznaní tak, aby všetok príjem z prenájmu šiel na manželku? Kde tiež by si mohla odpočítať náklady na byt a 500 € odpočitateľnú položku. A ja by som bol tak bez príjmu a mohol ísť na ÚPSVaR.

 

Zdravím. Takýto príjem nehnuteľnosti, ktorá nie je zaradená v obchodom majetku, je príjmom podľa § 6 ods 3 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Do takýchto príjmov patrí aj príjem z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

Tento príjem je do výšky 500 € oslobodený od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g) Zákona.

Podľa § 4 ods. 8 Zákona sa príjmy, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom pomere sa potom zahŕňajú do základu dane aj výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov.

Viac o výdavkoch nájdete aj v článku Čo si môžem uplatniť ako výdavky pri prenájme bytu?

Z daného teda vyplýva, že rozdelenie príjmu s vašou manželkou a ani celé priznanie takého príjmu ňou nie je možné, nakoľko byt nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve*.

*Aj keď podľa § 143 a ďalej Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník je možné rozšírenie alebo zúženie bezpodielového spoluvlastníctva, tak takéto rozšírenie je možné len medzi manželmi, len počas trvania manželstva a len do budúcnosti – na majetok získaný od uzatvorenia takejto zmluvy.

Mohlo by vás zaujímať: Rekonštrukcia chaty a príjem z prenájmu tejto chaty, Prenájom bytu manželovi. Musím sa registrovať na daňovom úrade?

[nahlás chybu v článku]