Prenájom bytu manželovi. Musím sa registrovať na daňovom úrade?

  

Dobrý deň. Zdedila som po rodičoch byt. Manžel podniká a chcela by som mu ho dať do prenájmu zadarmo. Musím sa aj vtedy zaregistrovať na daňovom úrade, že prenajímam?

 

Zdravím. Pokiaľ takto „prenajímate“ nehnuteľnosť, tak nejde o bezplatný prenájom (Zákon takú formuláciu nepozná), ale ide o bezplatnú výpožičku uzatvorenú na základe § 659 Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, kde na základe zmluvy o výpožičke vznikne vypožičiavateľovi právo vec po dohodnutú dobu bezplatne užívať.

Čo sa týka prenájmu nehnuteľnosti, tak sám o sebe sa nepovažuje za živnosť, pokiaľ sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (§ 4 ods. 1 Zákona 455/1991 Zb. Živnostenský zákon). To iba pre objasnenie, kedy by sa to už za živosť považovalo.

A teraz k samotnej registrácii. Pokiaľ dosahujete príjmy podľa § 6 ods. 3 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti a nejedná sa o príjmy z podnikania alebo príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania), tak ste povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane (váš miestne príslušný daňový úrad) o registráciu (§ 49a ods. 2 Zákona).

K registrácii slúži tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia .

Keďže vy však byt neprenajímate, ale vypožičiavate, registračná povinnosť sa na vás nevzťahuje.

Mohlo by vás zaujímať: Ako platiť môj nájom priestorov na polovicu s kamarátom?, Rekonštrukcia chaty a príjem z prenájmu tejto chaty, Čo si môžem uplatniť ako výdavky pri prenájme bytu?

(Pôvodný článok 09.07.2018 | Aktualizované 02.05.2021, 15:14)

 [nahlás chybu v článku]