Ako platiť môj nájom priestorov na polovicu s kamarátom?

  

S kamošom, ktorý je projektant – živnostník – nie je platca DPH, máme spoločnú kanceláriu. Kancelária je napísaná na mňa – som živnostník, platca DPH, nájom mám 300 € s DPH. ide mi o to, aby sme náklady na kanceláriu zdieľali spoločne alebo na polovicu. Ako to môžem tomu kamošovi projektantovi vyfakturovať, aby to išlo na polovicu? 150 € on a 150 € ja. Zatiaľ plnú čiastku platím ja.

 

Zdravím. Treba rozlišovať, či je kancelária bytovým alebo nebytovým priestorom. A ďalej si pozrieť ako je postavená nájomná zmluva. Či je v nej zakázané prenajímať už prenajaté, pretože

  • ak ide o bytový priestor a v nájomnej zmluve nie je ďalšie prenajímanie riešené, tak podľa Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník je nájomca oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak.
  • ak však ide o nebytový priestor, tak podľa Zákona 161/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je nájomca oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu len so súhlasom prenajímateľa.

Takže, ak prenájom chcete s kamarátom platiť na polovicu, k dispozícii sú možnosti ako:

  • dohodnúť s vlastníkom priestoru (nájomcom) zmenu nájomnej zmluvy do ktorej sa zahrnie aj váš kamarát, alebo sa vytvoria dve nájomné zmluvy na ten istý priestor,
  • môžete svojmu kamarátovi faktúrovať nájom priestoru (bude to váš príjem),
  • kamarát vám bude posielať na účet alebo vyplácať v hotovosti peniaze za nájom na základe  dohodnutého rozpisu platieb.

Pri posledných dvoch bodoch je treba mať spísanú s kamarátom nájomnú zmluvu, kde vymedzíte kto, komu, za čo, na ako dlho, koľko a dokedy platí. K spísaniu tejto zmluvy môžete podľa druhu prenajímaného priestoru použiť jeden z vyššie spomínaných zákonov.

Mohlo by vás zaujímať: Zdaňovanie darovaného pozemku, Predaj a zdaňovanie darovaného bytu

(Pôvodný článok 15.03.2018 | Aktualizované 17.10.2021, 12:34)

[nahlás chybu v článku]