Ako platiť môj nájom priestorov na polovicu s kamarátom?

  

S kamošom, ktorý je projektant – živnostník – nie je platca DPH, máme spoločnú kanceláriu. Kancelária je napísaná na mňa – som živnostník, platca DPH, nájom mám 300 € s DPH. ide mi o to, aby sme náklady na kanceláriu zdieľali spoločne alebo na polovicu. Ako to môžem tomu kamošovi projektantovi vyfakturovať, aby to išlo na polovicu? 150 € on a 150 € ja. Zatiaľ plnú čiastku platím ja.

 

Zdravím. Treba rozlišovať, či je kancelária bytovým alebo nebytovým priestorom. A ďalej si pozrieť ako je postavená nájomná zmluva. Či je v nej zakázané prenajímať už prenajaté, pretože:

  • Ak ide o bytový priestor a v nájomnej zmluve nie je ďalšie prenajímanie riešené, tak podľa Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník je nájomca oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak.
  • Ak však ide o nebytový priestor, tak podľa Zákona 161/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je nájomca oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu len so súhlasom prenajímateľa.

Takže, ak prenájom chcete s kamarátom platiť na polovicu, k dispozícii máte možnosti:

  • Dohodnúť s vlastníkom priestoru (nájomcom) zmenu nájomnej zmluvy, do ktorej sa zahrnie aj váš kamarát, alebo sa vytvoria dve nájomné zmluvy na ten istý priestor.
  • Môžete svojmu kamarátovi faktúrovať polovicu nájmu priestoru (bude to váš príjem).

Pri druhom bode je potrebné mať s kamarátom spísanú zmluvu o podnájme, kde vymedzíte kto, komu, za čo, na ako dlho a koľko platí. K spísaniu tejto zmluvy môžete podľa druhu prenajímaného priestoru použiť jeden z vyššie spomínaných zákonov.

Mohlo by vás zaujímať: Zdaňovanie darovaného pozemku, Predaj a zdaňovanie darovaného bytu

(Pôvodný článok 15.03.2018 | Aktualizované 19.07.2023, 18:30)

[nahlás chybu v článku]