Čo si môžem uplatniť ako výdavky pri prenájme bytu?

  

Dobrý deň. Idem prenajímať svoj byt. Už som sa bol nahlásiť aj na daňovom úrade kvôli DIČu. Len sa chcem opýtať, vedeli by ste mi vymenovať, čo všetko si môžem dať výdavkov, aby som platil čo najmenej na daniach? Ďakujem za tipy.

 

Zdravím. Takýto príjem spadá pod § 6 ods. 3 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov – príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti  (len keby niekto potreboval).

Ide o prijem z prenájmu nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku (nepotrebujete na to živnosť), tzv. pasívny príjem. Z toho dôvodu si môžete do výdavkov, ktoré vám znížia základ dane, uplatniť iba výdavky na prevádzku nehnuteľnosti – energie a ostatné služby (zabezpečenie prevádzky bytu).

Pri energiách ide hlavne o elektrickú energiu, plyn, teplá a studená voda.

Medzi ostatné služby patria vodné, stočné, vyčerpávanie a čistenie žúmp, vývoz smetí, energie na spoločné priestory v bytovke (osvetlenie, výťah, prípadne upratovanie týchto priestorov), koncesionárske poplatky a nakoniec internet a televízia (iba ak to je dohodnuté v nájomnej zmluve).

Do výdavkov si môžte započítať aj odmenu pre právnika, ktorý vám spíše nájomnú zmluvu, odmenu pre realitnú agentúru, ak vám sprostredkováva prenájom, odmenu pre účtovníka, ak vám spracováva daňové priznanie z dôvodu povinnosti zdanenia nájmu.

Osobitnú kategóriu tvorí vybavenie/zariadenie bytu ako nábytok, sporák, práčka, televízia a pod. Veľa stanovísk zastáva názor, že zariadenie bytu nie je možné zahrnúť do výdavkov. Ak sa však dá predpokladať, že aj samotné zariadenie bytu má rozhodujúci vplyv na konečnú výšku nájmu, za ktorú budete byt prenajímať (vyššia cena nájmu pri zariadenom byte), je možné takéto výdavky uplatniť ako daňovo uznateľné. V nájomnej zmluve je ale potrebné presne vymedziť, ktoré hnuteľnosti (zariadenia) sú súčasťou takéhoto nájmu. Dané sa nevzťahuje na vstavené spotrebiče. Tie sa považujú za výdavky na obstaranie nehnuteľnosti, ktoré si môžete uplatniť až pri jej predaji.

Do výdavkov sa započítať nemôže poistenie, opravy, údržba a ani príspevky do fondu opráv za byt. Podľa predchádzajúceho odseku to môže zvádzať k tomu, že aj opravy (ako je napr. rekonštrukcia bytu) majú vplyv na konečnú výšku nájmu (vyšší nájom pri zrekonštruovanom byte). To je síce pravda, ale výdavky, ktoré vynaložíte pri zásahu do nehnuteľnosti sa považujú za výdavky na obstaranie nehnuteľnosti, ktoré si môžete uplatniť až pri jej predaji.

Pri podávaní daňového priznania treba brať v úvah, že:

  • ide o pasívny príjem, a teda nie je možné si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
  • do výšky (maximálne) 500 € je takýto príjem oslobodený od dane, ak teda zarobíte na prenájme za rok 3 000 € a uplatníte si oslobodenie, zdaňujete iba 2 500 € (§ 9 ods. 1 písm. g) Zákona),
  • ak si k príjmom uplatníte oslobodenie 500 €, treba mať na pamäti krásnu vetu zo zákona „výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom“*

*Uvediem príklad:
Váš príjem z prenájmu je 3 000 €, výdavky 1 000 €. Pri príjmoch uplatníte oslobodenie 500 €, zdaňujete teda 2 500 € (3 000 € – 500 €). Keďže ste si celkové znížili o oslobodenie 500 € v pomere 2 500 : 3 000 (= 0,83), tak v rovnakom pomere musíte ponížiť aj výdavky a ich výška, ktorú si budete môcť uplatniť bude 0,83 x 1 000 (= 830 €).

Problematike príjmu z prenájmu sa venuje aj Metodický pokyn k § 6 ods. 3 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v ktorom sú popísané rôzne varianty prenájmu.

Mohlo by vás zaujímať: Prenájom garáže a nájom zaplatený dopredu, Rekonštrukcia chaty a príjem z prenájmu tejto chaty

(Pôvodný článok 13.04.2017 | Aktualizované 16.02.2020, 11:26)

[nahlás chybu v článku]