Určenie hodnoty budovy a pozemku

  

Dobrý deň, bola by som vám vďačná, ak by ste mi vedeli poradiť/nasmerovať. Akciová spoločnosť kúpila nehnuteľnosť za viac ako milión €, nemám k nej žiadny znalecký posudok, ktorý by označoval hodnotu parcely registra „C“ zastavaná plocha, nádvorie a stavby. Tento posudok nebude vyhotovený, podľa slov majiteľa, tým pádom neviem odpisovať budovu pokiaľ nepoznám cenu bez pozemku. Existuje aj taká možnosť, že zaradím túto budovu do majetku (v celkovej sume na základe kúpnej zmluvy) a nebude sa odpisovať, alebo je toto úplne nemožné a posudok je nutný. Veľmi pekne ďakujem za pomoc.

 

Zdravím. Hmotný majetok sa v účtovníctve oceňuje obstarávacou cenou (§ 25 ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve). Pre potreby účtovania (odpisov) je však potrebné zvlášť vyčísliť hodnotu nehnuteľnosti a zvlášť pozemku, nakoľko pozemky sú z odpisovania vylúčené (§ 23 ods. 1 písm. a) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Ak v kúpnej zmluve nie je zvlášť určená cena budovy a zvlášť pozemku, môže sa vychádzať zo znaleckého posudku. Ak ani ten nie je k dispozícii, z iného kvalifikovaného odhadu (ktorý je však potrebné vedieť zdôvodniť). Uplatniť sa tu môže § 27 ods. 2 Zákon a o dani z príjmov.

Mohlo by vás zaujímať: Ako oceniť prírastok zvierat?, Prepis auta spoločníka na firmu – ako postupovať?

[nahlás chybu v článku]