Ako oceniť prírastok zvierat?

  

Dobrý deň. Založil som si minulý rok živnosť, mám takú malú farmu, chovám ovce na mlieko, vlnu, kravy a kozy na mlieko a tak a predávam to potom. Zvieratá mám ako majetok, ale keď sa mi narodia nové, ako ich mám zaradiť?

Zdravím. Ak sa vám narodia ďalšie zvieratá, postupuje sa nasledovne:

  • Prírastky zvierat z vlastného chovu sa najskôr ocenia vlastnými nákladmi (§ 25 ods. 1 písm. b) Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve).
  • V prípade, že nie je možné určiť alebo zistiť vlastné náklady, prírastky sa ocenia reálnou hodnotou (§ 25 ods. 1 písm. d) Zákona).

Vlastné náklady

Vlastné náklady tvoria:

  • priame náklady, ktoré boli vo vašom prípade vynaložené na zabezpečenie nových zvierat a dajú sa presne určiť na jedno nové narodené zviera,
  • nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú k chovu (nedajú sa určiť presne na jednotku produkcie, ale určujú sa rozpočítaním).

Reálna hodnota

Reálnou hodnotou vo vašom prípade môže byť:

  • trhová cena rovnakých alebo obdobných zvierat, ktoré sa vám narodili,
  • posudok znalca.

Postupy účtovania a ani Zákon o účtovníctve presne neurčujú, čo sa zaraďuje do priamych a nepriamych nákladov. Nakoľko ide o chovné zvieratá, môže byť dosť obtiažne určiť priame a nepriame náklady a z nich vlastné náklady. Preto v danej situácii je možné uvažovať „ísť schodnejšou cestou“ a stanoviť reálnu hodnotu.

(Pôvodný článok 19.02.2017 | Aktualizované 19.03.2022, 18:27)

[nahlás chybu v článku]