Aktivácia dlhodobého hmotné majetku – prečo do výnosov?

  

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, že prečo, keď si vlastnou činnosťou vo firme vytvorím nejaký stroj, tak sa účtuje o aktivácii dlhodobého majetku? Prečo to hlavne musím dať do výnosov? Však som mal na to len samé náklady.

 

Zdravím. To, prečo sa účtuje o aktivácii dlhodobého hmotného majetku vychádza z § 33 ods. 3 Zákona 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave PÚ. Ak je teda dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, tak účtujete na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a v prospech účtu 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (§ 77 ods. 3 Zákona).

Rovnaké by platilo aj pri vytvorení dlhodobého nehmotného majetku, kde by ste ale účtovali v prospech účtu 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku.

Prečo je tomu tak?

Pýtate sa, prečo je tom tak? Prečo sa účtuje o výnosoch, keď ste mali na vytvorenie tohto majetku len samé náklady? To je presne ten dôvod.

Zaúčtovaním všetkých nákladov, ktoré ste mali na vytvorenie tohto stoja do výnosov, sa tieto náklady eliminujú a budete, ľudovo povedané, „na nule“. O nič však neprídete. Všetky tieto náklady sú premietnuté do ceny vytvoreného stroja, ktorá počas nasledujúcich rokov podlieha odpisom. Náklady sú tak, podľa odpisovej skupiny a plánu odpisov, rozložené na dlhšie obdobie.

Príklad:
Na vytvorenie stroja ste mali počas roka náklady uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Spotreba materiálu na stoj 5 750 € 501/112
Služby k zhotoveniu stroja 2 140 € 518/321
Časť miezd zamestnancov, ktorí sa podieľali na výrobe stroja 2 750 € 521/331
Časť odvodov za zamestnancov, ktorí sa podieľali na výrobe stroja 960 € 524/331
Náklady spolu 11 600 €*  
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (stoja) 11 600 €* 042/624
*V tomto momente sa náklady dorovnali výnosmi a ste „na nule“.
Zaradenie stoja do majetku vo výške vlastných nákladov 11 600 € 022/042
Ročný odpis stoja (1. odpisová skupina – 4 roky odpisovania) 11 600 € / 4 roky
= 2 900 € **
551/082
**Tu môžete vidieť, že náklady, ktoré ste mali na vytvorenie stroja nevstupujú do nákladov naraz,
ale postupne, prostredníctvom odpisov.

Mohlo by vás zaujímať: Paušálne výdavky – ako na to doplatia odpisy?, Prerušenie daňových a účtovných odpisov, Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť hmotný majetok?

(Pôvodný článok 18.04.2020 | Aktualizované 20.02.2024, 18:01)

[nahlás chybu v článku]