Paušálne výdavky – ako na to doplatia odpisy?

  

Minulý rok som si pri daňovom priznaní uplatnil skutočné výdavky. Tento rok, keď som si zrátal moje príjmy a výdavky, tak mi najvýhodnejšie vychádza, že si za rok 2023 uplatním paušálne výdavky. Mám však auto a odpisujem ho. Dá sa nejako aj tento odpis ešte navyše dať k paušálnym výdavkom?

 

Zdravím. V prípade, že si uplatníte paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, najviac však do výšky 20 000 €, tak v sume výdavkov sú zahrnuté všetky vaše daňové výdavky, teda aj odpisy,  okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré ste povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania alebo samostatne zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 10 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov). To znamená, že k paušálnym výdavkom je možné si navyše pripočítať už len vami zaplatené zdravotné a sociálne odvody.

Navyše je potrebné myslieť aj na to, že ak ste predchádzajúci rok (2022) odpisovali majetok (alebo mali prerušené odpisovanie) a na odpis máte nárok aj za rok (2023), tak v prípade, ak uplatníte paušálne výdavky, nemôžete si za rok 2023 uplatniť prerušenie odpisovania a predĺžiť si tak dobu odpisovania majetku. Inak povedané, ak použijete paušálne výdavky o odpis v danom roku prídete (§ 22 ods. 9 Zákona).

„Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť daňovník, ak uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10; v takom prípade daňovník vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť.“

Obdobná situácia so „stratenými“ odpismi môže nastať v situácii, ktorú som rozpísal v článku Ako odpisovať auto pri preradení z osobného užívania do podnikania?

(Pôvodný článok 05.11.2019 | 04.02.2024, 12:42)

[nahlás chybu v článku]