Ako odpisovať auto pri preradení z osobného užívania do podnikania?

  

Viete mi povedať ako to je s odpismi, keď živnostník preradí auto z osobného užívania do podnikania? Auto bolo kupované v roku 2019 a zaradila som ho do majetku v 2021. Ďakujem.

 

Zdravím. Pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku je ako prvé potrebné určiť jeho cenu. Tá sa podľa § 25 ods. 1 písm. d) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov určí obstarávacou cenou – cena, za ktorú sa auto obstaralo v roku 2019. Tento rok (2019) sa súčasne považuje aj za prvý rok odpisovania. Avšak za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú.

Zvyšnú časť zostatkovej ceny auta bude môcť podnikateľ odpisovať až po preradení do podnikania. Tu je dôležité nezabudnúť aj na prepis vášho PZP, prípadne havarijného poistenia, aby pokrývalo vašu podnikateľskú činnosť.

Toľko teória. Uveďme si ilustračný príklad.

Podnikateľ obstaral osobné auto v 5/2019 v cene 18 000 €. Do podnikania ho preradil v 9/2021. Majetok je zaradený do prvej odpisovej skupiny (odpisuje sa 4 roky) a odpisuje sa rovnomerne. Ako budú vyzerať odpisy?

Rok Výpočet odpisu Odpis Možnosť uplatnenia Zostatok
2019 (od mája) ((18 000 / 4) / 12) * 8 3 000 € Nie 15 000 €
2020 18 000 / 4 4 500 € Nie 10 500 €
2021 (do augusta) ((18 000 / 4) / 12) * 8 3 000 € Nie 7 500 €
2021 (od septembra) ((18 000 / 4) / 12) * 4 1 500 € Áno 6 000 €
2022 18 000 / 4 4 500 € Áno 1 500 €
2023 ((18 000 / 4) / 12) *4 1 500 € Áno 0 €

Od mája 2019 do konca augusta 2021 nie je možné uplatniť odpisy, nakoľko auto nie je zaradené v podnikaní a neslúži na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Od septembra 2021, po preradení auto do podnikania, si už podnikateľ odpisy uplatniť môže. V roku 2021 len za 4 mesiace od preradenia (9-12/2021), v roku 2022 za celý rok a v roku 2023 zvyšnú časť zostávajúcich odpisov (1-4/2021*).

*Keďže odpisy sa uplatňujú mesačne a auto bolo kúpené v máji 2019, od mája do konca roka je to 8 mesiacov. Zvyšné 4 mesiace sa uplatnia v poslednom roku odpisovania 2023.

Odpisy: Ako uplatniť daňový odpis firemného auta pri jeho (čiastočnom) prenajatí?, Prepis auta spoločníka na firmu – ako postupovať?

(Pôvodný článok 06.10.2019 | Aktualizované 13.09.2021, 19:23)

[nahlás chybu v článku]