Ako odpisovať auto pri preradení z osobného užívania do podnikania?

  

Viete mi povedať ako to je s odpismi, keď živnostník preradí auto z osobného užívania do podnikania? Auto bolo kupované v roku 2021 a zaradila som ho do majetku v 2023. Ďakujem.

 

Zdravím. Pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku je ako prvé potrebné určiť jeho cenu. Tá sa podľa § 25 ods. 1 písm. d) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov určí obstarávacou cenou – cena, za ktorú sa auto obstaralo v roku 2021. Tento rok (2021) sa súčasne považuje aj za prvý rok odpisovania. Avšak za roky nevyužívania hmotného a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú.

Zvyšnú časť zostatkovej ceny môžete odpisovať až po preradení auta do podnikania. Tu je dôležité nezabudnúť aj na prepis vášho povinného zmluvného poistenia, prípadne havarijného poistenia tak, aby pokrývalo vašu podnikateľskú činnosť.

Neprehliadnite: Môžem si odpočítať DPH pri preradení majetku do podnikania?

Toľko teória, teraz ilustračný príklad.

Podnikateľ obstaral osobné auto v 5/2021 v cene 18 000 €. Do podnikania ho preradil v 5/2023. Majetok je zaradený do prvej odpisovej skupiny (odpisuje sa 4 roky) a odpisuje sa rovnomerne. Ako budú vyzerať odpisy?

Rok Výpočet odpisu Odpis Uplatnenie odpisov Zostatok
2021 (od mája) ((18 000 / 4) / 12) * 8 3 000 € Nie 15 000 €
2022 18 000 / 4 4 500 € Nie 10 500 €
2023 (do apríla) ((18 000 / 4) / 12) * 4 1 500 € Nie 8 250 €
2023 (od mája) ((18 000 / 4) / 12) * 8 3 000 € Áno 6 000 €
2024 18 000 / 4 4 500 € Áno 1 500 €
2025 ((18 000 / 4) / 12) *4 1 500 € Áno 0 €

Od mája 2021 do konca apríla 2023 nie je možné uplatniť odpisy, nakoľko auto nie je zaradené v podnikaní a neslúži na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Od mája 2023, po preradení auto do podnikania, si už podnikateľ odpisy uplatniť môže. V roku 2023 za 8 zvyšných mesiacov od preradenia (5-12/2023), v roku 2024 za celý rok a v roku 2025 zvyšnú časť zostávajúcich odpisov (1-4/2025).

Odpisy: Ako uplatniť daňový odpis firemného auta pri jeho (čiastočnom) prenajatí?, Prepis auta spoločníka na firmu – ako postupovať?

(Pôvodný článok 06.10.2019 | Aktualizované 04.06.2023, 16:25)

[nahlás chybu v článku]