Ako odpisovať auto pri preradení z osobného užívania do podnikania?

  

Viete mi povedať ako to je s odpismi, keď živnostník preradí auto z osobného užívania do podnikania? Auto bolo kupované v roku 2017. Ďakujem.

 

Zdravím. Pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku je ako prvé potrebné určiť jeho cenu. Tá sa podľa § 25 ods. 1 písm. d) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov určí obstarávacou cenou – cena, za ktorú sa auto obstaralo v roku 2017.

Tento rok (2017) sa súčasne považuje aj za prvý rok odpisovania. Avšak za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú.

Odpisovať zvyšnú časť zostatkovej ceny auta bude môcť podnikateľ až po preradení do podnikania.

Toľko teória. Pre lepšiu ilustráciu uvediem príklad.

Podnikateľ obstaral osobné auto v 5/2017 v cene 18 000 €. Do podnikania ho preradil v 10/2019. Majetok je zaradený do prvej odpisovej skupiny (odpisuje sa 4 roky) a odpisuje sa rovnomerne. Ako budú vyzerať odpisy?

Rok Výpočet odpisu Odpis Možnosť uplatnenia Zostatok
2017 (od mája) ((18 000 / 4) / 12) * 8 3 000 € Nie 15 000 €
2018 18 000 / 4 4 500 € Nie 10 500 €
2019 (do septembra) ((18 000 / 4) / 12) * 9 3 375 € Nie 7 125 €
2019 (od októbra) ((18 000 4 /) / 12) * 3 1 125 € Áno 6 000 €
2020 18 000 / 4 4 500 € Áno 1 500 €
2021 ((18 000 / 4) / 12) *4 1 500 € Áno 0 €

Od mája 2017 do konca septembra 2019 nie je možné uplatniť odpisy, nakoľko auto nie je zaradené v podnikaní a neslúži na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Od októbra 2019, po preradení auto do podnikania, si už podnikateľ odpisy uplatniť môže. V roku 2019 len za 3 mesiace od preradenia (10-12/2019), v roku 2020 za celý rok a v roku 2021 zvyšnú časť zostávajúcich odpisov (1-4/2021*).

*Keďže odpisy sa uplatňujú mesačne a auto bolo kúpené v máji 2017, od mája do konca roka je to 8 mesiacov. Zvyšné 4 mesiace sa uplatnia v poslednom roku odpisovania 2021.

Odpisy: Ako uplatniť daňový odpis firemného auta pri jeho (čiastočnom) prenajatí?, Prepis auta spoločníka na firmu – ako postupovať?

[nahlás chybu v článku]