Ako odpisovať auto pri preradení z osobného užívania do podnikania?

  

Viete mi povedať ako to je s odpismi, keď živnostník preradí auto z osobného užívania do podnikania? Auto bolo kupované v roku 2020 a zaradila som ho do majetku v 2022. Ďakujem.

 

Zdravím. Pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku je ako prvé potrebné určiť jeho cenu. Tá sa podľa § 25 ods. 1 písm. d) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov určí obstarávacou cenou – cena, za ktorú sa auto obstaralo v roku 2020. Tento rok (2020) sa súčasne považuje aj za prvý rok odpisovania. Avšak za roky nevyužívania hmotného a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú.

Zvyšnú časť zostatkovej ceny môžete odpisovať až po preradení auta do podnikania. Tu je dôležité nezabudnúť aj na prepis vášho povinného zmluvného poistenia, prípadne havarijného poistenia, aby pokrývalo vašu podnikateľskú činnosť.

Toľko teória, teraz ilustračný príklad.

Podnikateľ obstaral osobné auto v 5/2020 v cene 18 000 €. Do podnikania ho preradil v 7/2022. Majetok je zaradený do prvej odpisovej skupiny (odpisuje sa 4 roky) a odpisuje sa rovnomerne. Ako budú vyzerať odpisy?

Rok Výpočet odpisu Odpis Uplatnenie odpisov Zostatok
2020 (od mája) ((18 000 / 4) / 12) * 8 3 000 € Nie 15 000 €
2021 18 000 / 4 4 500 € Nie 10 500 €
2022 (do júna) ((18 000 / 4) / 12) * 6 2 250 € Nie 8 250 €
2022 (od júla) ((18 000 / 4) / 12) * 6 2 250 € Áno 6 000 €
2023 18 000 / 4 4 500 € Áno 1 500 €
2024 ((18 000 / 4) / 12) *4 1 500 € Áno 0 €

Od mája 2020 do konca júna 2022 nie je možné uplatniť odpisy, nakoľko auto nie je zaradené v podnikaní a neslúži na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Od júla 2022, po preradení auto do podnikania, si už podnikateľ odpisy uplatniť môže. V roku 2022 za 6 zvyšných mesiacov od preradenia (7-12/2022), v roku 2023 za celý rok a v roku 2024 zvyšnú časť zostávajúcich odpisov (1-4/2024).

Odpisy: Ako uplatniť daňový odpis firemného auta pri jeho (čiastočnom) prenajatí?, Prepis auta spoločníka na firmu – ako postupovať?

(Pôvodný článok 06.10.2019 | Aktualizované 28.07.2022, 18:13)

[nahlás chybu v článku]