Prepis auta spoločníka na firmu – ako postupovať?

  

Dobrý deň. Mám eseročku do ktorej by som chcel darovať svoje súkromné auto. Aby som nemusel kupovať na firmu nové. Ako tu postupovať, myslím teda, že v akej sume to zaúčtovať a ešte, že ako to vôbec zaúčtovať?

 

Zdravím. Vašu otázku rozdelím na dve – v akej sume zaúčtovať dané auto a ako postupovať pri zaúčtovaní.

V akej sume zaúčtovať darovanie auta?

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 1. Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve sa bezodplatne nadobudnutý majetok oceňuje reálnou hodnotou. Reálnou hodnotou sa podľa § 27 ods. 2 toho istého Zákona rozumie

  • trhová cena,
  • hodnota zistená oceňovacím modelom (ak nie sú na trhu informácie),
  • posudok znalca (ak nie je napríklad možné zistiť reálnu hodnotu inka).

Výber, ktorý spôsob použijete, je už na vás. Najjednoduchším spôsobom je určenie reálnej hodnoty trhovou cenou (§ 27 ods. 3 Zákona).

Trhovou cenou sa rozumie najpočetnejšia cena ponuky, alebo ak táto nie je reprezentatívna, medián cien ponúk na inom aktívnom trhu. Čo to znamená? Nie je to nič zložitého:

  • najpočetnejšia cena ponuky – za akú najčastejšiu cenu sa predáva dané auto na trhu (rovnaká značka, rovnaký rok výroby, rovnaký alebo podobný počet najazdených kilometrov, rovnaký druh paliva), dá sa povedať, že ide o akýsi priemer,
  • medián cien ponúk na inom aktívnom trhu – ak sa ceny až príliš líšia, zoradíte si ich od najnižšej po najvyššiu a prostredná cena je medián.

Ak však daným spôsobom cenu určiť neviete, nebola by preukázateľná, alebo z určitých dôvodov nemôžete/nechcete (napr. máte zachovalejšie auto ako sa predávajú na trhu), potom je potrebné/najlepšie zvoliť spôsob ocenenia znaleckým posudkom.

Ako postupovať pri zaúčtovaní?

Pri účtovaní majetku obstaraného darovaním je potrebné postupovať podľa § 33 ods. 4 Zákona 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave PÚ. Ten rozlišuje medzi dvoma spôsobmi účtovania bezodplatne nadobudnutého (darovaného) majetku – podľa toho či bol alebo nebol nadobudnutý od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie.

Bezodplatné nadobudnutie

Obstaranie auta 042 / 384
Zaradenie auta do používania 022 / 042
Zaúčtovanie odpisu 551 / 082
Zúčtovanie výnosov budúcich období vo výške odpisu 384 / 648

Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov
(ktorým sa nezvyšuje základné imanie)

Obstaranie auta od spoločníka/konateľa 042 / 413
Zaradenie auta do používania 022 / 042
Zaúčtovanie odpisu  551 / 082

Aká je teda postupnosť krokov?

  1. Auto oceníte
  2. Spoločník/konateľ spíše s firmou darovaciu zmluvu.
  3. Auto prepíšete na firemné IČO (firemné údaje).
  4. Cez interné doklady zaúčtujete nadobudnutie majetku.

Mohlo by vás zaujímať:

[nahlás chybu v článku]