Dotácia z Úradu práce na vyplatenú mzdu pre právnickú osobu (účtovanie)

  

Dostali sme vo firme dotáciu z úradu práce na preplatenie mzdy. Bude nám chodiť mesačne. Vedeli by ste mi poradiť ako ju zaúčtovať? Ďakujem.

 

Zdravím. Dotácie u Úradu práce na preplatenie mzdy slúžia na kompenzáciu nákladov napr. za novovytvorené a dlhodobo udržiavané pracovné miesto. Preto ich treba zaúčtovať do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisia.

Pri účtovaní týchto dotácií je potrebné postupovať podľa Zákona 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva. Vychádza sa z

  • § 52a, kde sa na účet 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu účtuje o dotáciách poskytovaných zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,
  • § 56, kde sa na účet 384 – Výnosy budúcich období účtuje na účely zabezpečenia vecnej a časovej súvislosti o účtovných prípadoch spojených s účtovaním dotácii na majetok a dotácii na úhradu nákladov podľa § 52a (tu patria aj dotácie z Úradu práce).

Dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky, vo vašom prípade mzdu, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad – rozpúšťajú sa do účtu výnosov, a to do účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.

V praxi to bude vyzerať nasledovne:

Zaúčtovanie mzdy za daný mesiac 521 / 331
Priznanie dotácie z Úradu práce za daný mesiac 346 / 384
Zúčtovanie priznanej dotácie v období s ktorým súvisí (za daný mesiac)  384 / 648
Príjem dotácie na bankový účet v neskoršom období (v neskoršom mesiaci) 221 / 346

Z hľadiska vplyvu na základ dane bude výsledok nulový, nakoľko zúčtované náklady na mzdu budú v rovnakej výške pokryté zúčtovanou dotáciou do výnosov.

Mohlo by vás zaujímať: Kedy má živnostník zdaniť dotáciu z úradu práce?

(Pôvodný článok 09.05.2019 | Aktualizované 26.12.2020, 10:00)

[nahlás chybu v článku]