Kedy má živnostník zdaniť dotáciu z úradu práce?

  

Dobrý deň. Minulý rok (2018) som dostal dotáciu z úradu práce na podnikanie. Teraz si idem robiť daňové priznanie. Mám zdaňovať aj tie peniaze, či tie sú od dane oslobodené?

 

Zdravím. Keďže sa poskytnutá dotácia vzťahuje k vašej podnikateľskej činnosti, ide o váš zdaniteľný príjem. Otázne je, kedy dané peniaze zdaníte. To záleží od spôsobu akým si budete uplatňovať výdavky a od účelu dotácie. Vychádza sa tu z § 17 ods. 3 písm. h) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

V prípade, že využijete možnosť paušálnych výdavkov, potom prijatú dotáciu zahrniete v plnej výške do svojich zdaniteľných príjmov v roku prijatia (u vás v roku 2020).

Ak si však budete uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky (vedenie účtovníctva alebo daňová evidencia), je táto dotácia zahrňovaná do základu dane postupne, a to v období, kedy sa použije na úhradu výdavkov hradených z nej.

Ak ste napríklad v roku 2020 dostali dotáciu 2 000 € na kúpu pracovného náradia a v danom roku ste kúpili náradie len za 700 €, tak do príjmov zahrniete len časť dotácie vo výške 700 €. Zvyšnú časť zahrniete do príjmov nasledovne podľa ďalších výdavkov.

Osobnú kategóriu tvorí poskytnutá dotácia na obstaranie majetku, ktorý budete odpisovať. Takáto dotácia sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku vo výške odpisu tohto majetku.

Ak ste napríklad v roku 2020 dostali dotáciu 2 000 € na kúpu pracovného náradia a týmto pracovným náradím bude počítač s obstarávacou hodnotou vyššou ako 1 700 €, tak si vypočítate odpis za daný rok a v rovnakej výške zúčtujete do príjmov aj dotáciu (§ 17 ods. 3 písm. f) Zákona).

Ako ste si mohli všimnúť, tak z pohľadu vplyvu na výšku dane, je prijatie dotácie (účtovanie o nej ako o príjme) a uplatnenie výdavkov z nej (účel, na ktorý bola poskytnutá) nulový*. Príjmy v danom roku sa rovnajú výdavkom v danom roku.

*S výnimkou uplatňovania paušálnych výdavkov.

(Pôvodný článok 27.01.2019 | Aktualizované 26.12.2020, 10:09)

[nahlás chybu v článku]