Môžem si odpočítať DPH pri preradení majetku do podnikania?

  

Manžel živnostník, od mája 2023 už aj dobrovoľným platcom DPH. Od mája 2023 chce preradiť auto (kupované 01/2022) z osobného užívania do podnikania. Obstarávacia cena bola 10 500 eur s DPH. Môže si odpočítať DPH? Ako budú vyzerať odpisy? Ďakujem veľmi pekne za radu.

 

Zdravím. Ako postupovať pri uplatňovaní odpisov pri preradení majetku z osobného užívania do podnikania, môžete postupovať podľa článku Ako odpisovať auto pri preradení z osobného užívania do podnikania?

Čo sa týka odpočtu DPH, v Zákone 222/2004 Z.z. o DPH v § 55 ods. 1 sa uvádza, že „Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom (…)“.

Tu je dôležitá časť „ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba“. Teda zjednodušene povedané, auto musí byť kúpené na živnosť. Nakoľko váš manžel kupoval auto ako bežný občan (nezdaniteľná osoba), pri preradení auto do podnikania a registrácii za platiteľa DPH nevzniká nárok na odpočet celej ani pomernej časti DPH.

Mohlo by vás zaujímať: Dokedy si môžem odpočítať DPH z nákupov pri registrácii za platiteľa DPH?

[nahlás chybu v článku]