Hranica zárobku za rok 2021 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2022

  

Ak ste SZČO, toto by vás mohlo zaujímať. Štatistický úrad SR dnes zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve za 4. štvrťrok 2020 a zároveň aj za rok 2020. Preto je možné určiť minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia a z toho určiť hranicu zárobku za rok 2021 pre neplatenie* odvodov do Sociálnej poisťovne od roku 2022.

* Situáciu môže do budúcna ovplyvniť pripravované ročné zúčtovanie sociálneho poistenia.

Vývoj priemernej mzdy za rok 2020 bol nasledovný:

  • 1. štvrťrok – 1 086 €,
  • 2. štvrťrok – 1 088 €,
  • 3. štvrťrok – 1 113 €,
  • 4. štvrťrok –  1 245 €,

priemer –  1 133 €.

Z tohto priemeru sa dá určiť minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov pre rok 2022, ktorý je 566,50 €. A z neho určiť hranicu zárobku/príjmu za rok 2021, ktorá činí 6 798 €. Za rok 2020 bola hranica príjmu 6 552 €.

Takže, pre všetkých podnikateľov (fyzické osoby), ktorí nechcú platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 01.07. resp. 01.10.2022 za podané daňové priznanie za rok 2021, je toto tá dôležitá hranica zárobku. Ak bude váš zárobok vyšší ako 6 798 €, budete povinný tieto odvody platiť.

Taktiež je možné z tejto sumy určiť minimálne odvody do poisťovní od 01.01.2022:

  • zdravotné odvody 79,31 € resp. 39,65 € (14 % resp. 7 %),
  • sociálne odvody 187,78 € (33,15 %) – tabuľka platenia poistného [»]

Mohlo by vás zaujímať: História a vývoj priemernej mzdy

Pozn.: Informácie sú vypočítané na základe zverejnených štatistík a aktuálne platnej legislatívy.
(
Zdroj: Štatistický úrad SR)

[nahlás chybu v článku]