Minimálna mzda v roku 2022 + tabuľka podľa koeficientu minimálnej mzdy

  

Parlament dnes schválil novú výšku minimálnej mzdy. Od 1. januára 2022 stúpne minimálna mzda zo súčasných 623 € na 646 €. Zároveň stúpne aj minimálna hodinová mzda zo súčasných 3,580 € na 3,713 €.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mzda (mesačná)

Minimálna mzda (hodinová)
40
hod./týždeň

Minimálna mzda (hodinová)
38,75 hod./týždeň

Minimálna mzda (hodinová)
37,50 hod./týždeň

1 1 646 3,713 3,833 3,961
2 1,2 762 4,379 4,520 4,671
3 1,4 878 5,046 5,209 5,382
4 1,6 994 5,713 5,897 6,094
5 1,8 1 110
6,379 6,585 6,804
6 2 1 226 7,046 7,273 7,516

Pozn.: Suma mesačnej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. Suma hodinovej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. Tabuľku minimálnej mzdy pre rok 2021 nájdete na tomto odkaze.

Od roku 2021 mal platiť aj nový spôsob výpočtu minimálnej mzdy. Po zmene vlády sa však bude minimálna mzda počítať inak. Viac informácii nájdete v článku Chystané zmeny v minimálnej mzde za rok 2021 a v Zákonníku práce (týmto spôsobom sa postupuje aj pri výpočte pre rok 2022).

Mohlo by vás zaujímať: Stupeň náročnosti práce, História a vývoj minimálnej mzdy

(Zdroj: nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]