Nový spôsob výpočtu minimálnej mzdy od roku 2021? (schválené)

  

Do parlamentu bola predložená novela Zákon 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, ktorou sa má stanoviť spôsob výpočtu minimálnej mzdy. Tá je v súčasnosti stanovená na základe vyjednávania medzi vládou, odbormi a zamestnávateľmi. No najčastejšie, kvôli nezhodám v určení jej výšky, stanoví minimálnu mzdu vláda v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

A ako sa bude teda o minimálne mzde po novom rokovať a ako sa bude určovať?

O určení výšky mesačnej minimálnej mzdy na ďalší rok budú medzi sebou vyjednávať zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov. Tí budú mať na rokovanie čas od 01.04. do 15.07.

Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy, suma mesačnej minimálnej mzdy bude určená ich dohodou.

Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky do 31.08.

Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy, mesačná minimálna mzda bude určená ich dohodou.

Ak sa však ani tu nedohodnú, tak suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok bude 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Pozn.:

  • Suma mesačnej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
  • Vývoj výšky priemernej mzdy zamestnanca a aj minimálnej mzdy nájdete v odkazoch na konci článku.

Príklad:

Pri vyjednávaniach nedôjde k dohode o výške minimálnej mzdy a jej výška bude určená zákonom. Aká bude výška minimálnej mzdy pre rok 2021?

Keďže podľa zákona sa výška minimálnej mzdy určuje ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy, tak na základe toho bude výška tejto minimálnej mesačnej mzdy 60 % z priemernej mesačnej mzdy zaokrúhlenej na celé eurá nahor.

Keďže minimálna mzda za rok 2019 bude známa až v roku 2020, tak ak by sa nový spôsob výpočtu uplatnil na určenie minimálnej mzdy na rok 2020, tak jej výška by bola 60 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2018, čo je 60 % z 1 013 €, teda 608 € (výpočet: 0,6 * 1013 = 607,80 ≡ 608 €).

Ak bude zákon schválený, účinný bude od 01.01.2020, teda týmto novým spôsobom bude určená výška mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalej.

Parlament dnes novelu zákona schválil. Ako poslanci hlasovali si môžete prečítať na nrsr.sk.

Mohlo by vás zaujímať: História a vývoj minimálnej mzdy, História a vývoj priemernej mzdy

(Zdroj: nrsr.sk)

(Pôvodný článok 08.09.2019 | Aktualizované 16.10.2019, 19:10)

[nahlás chybu v článku]