Značka: právnická osoba

Platenie preddavkov na daň z príjmu FO, PO

  

Je obdobie daňových priznaní a s tým vystáva aj otázka, či musí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba platiť preddavky? Všetko to záleží od jeho daňovej povinnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pri fyzických osobách, a od predpokladanej daňovej povinnosti, pri právnických osobách.

Link

Ako ste si mohli všimnúť, ak navštevujete portál Finančnej správy, že formuláre k daňovým priznaniam za rok 2018 stále nie sú k dispozícii na vyplnenie v elektronickej podobe. Hovorkyňa finančnej správy to zdôvodnila (ako aj každý rok predtým) nasledovne: “Aj v tomto roku sa čakalo na legislatívne zmeny. Legislatívne zmeny boli schvaľované až koncom roka. To znamená, že naozaj nebolo možné zabezpečiť, aby tieto elektronické tlačivá odzrkadľovali všetky zmeny, ktoré prijali poslanci národnej rady a boli zverejnené už v prvých januárových dňoch (…).”

Zaujímavosťou je, že tieto vzory boli predbežne známe začiatkom októbra [»], pričom zverejnené boli v priebehu novembra. Ak potrebujete podať daňové priznanie a nie je k dispozícii elektronický formulár na vyplnenie, jediné čo vám zostáva, je si ho vyplniť ručne v papierovej podobe, naskenovať ho a podať cez všeobecné podanie.

Elektronická komunikácia – návod, ako na to (Dohoda o elektronickom doručovaní)

  

Od 01.01.2018 platí pre všetky právnické osoby, a od 01.07.2018 aj pre všetky fyzické osoby – podnikateľov, povinnosť elektronickej komunikácie s daňovým úradom. Preto, ak ešte nemáte zriadenú elektronickú komunikáciu, je potrebné tak urobiť čo najskôr, pretože v prípade, že komunikácia nebude zriadená, daňový úrad daňové priznanie v tlačenej forme neprevezme a vám bude uložená  pokuta podľa § 155 ods. 1 písm a) Zákona 563/2009 Z.z. Daňový poriadok vo výške od 30 € až 16 000 € za jeho neodovzdanie.  Daná možnosť komunikácie sa vzťahuje na fyzické osoby – podnikateľov (SZČO) a dobrovoľne na fyzické osoby – nepodnikateľov. Takže, ako teda postupovať?

~M

26.09.2018

Pridané do sekcie Všetky UŽITOČNÉ STRÁNKY… – zoznamy daňových subjektov DPH s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti a s výškou dane z príjmov právnickej osoby.

~M

27.12.2017

info-elektronická-komunikácia

Pre viac info kliknite na ikonu

Pozor! Je rozdiel, dokedy si stihnete vybaviť elektronickú komunikáciu. Ak to stihnete do konca roka 2017, tak máte možnosť, že na podpisovanie dokumentov nebudete potrebovať elektronický občiansky preukaz. No ak si ju vybavíte až v novom roku 2018, tak na podpisovanie dokumentov bude nutné použiť elektronický občiansky preukaz.

 

Link

Podnikatelia nezabudnite! Termín povinnej elektronickej komunikácie s daňovými úradmi sa blíži. Už od 01.01.2018 budú mať povinnosť takto komunikovať všetky právnické osoby a od 01.07.2018 všetky fyzické osoby – podniakatelia (živnostníci, SZČO). Viac sa dočítate v článku Takto budú komunikovať FO a PO s daňovými úradmi po novom [»] Návod, ako postupovať nájdete v článku Elektronická komunikácia – návod, ako na to [»]

Link

V chystanej novele Správneho poriadku sa navrhuje, aby povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpisy, za účelom preukázania určitých skutočností, bola zrušená [»] Po veľmi dlhej dobe sa prišlo na to, že je neúčelné, aby sa orgánom verejnej moci preukazovali skutočnosti, ktoré si tieto orgány môžu preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy (alebo sú im známe). Zmena sa týka výpisov z Obchodného registra, Živnostenského registra, registra trestov a listu vlastníctva. Takáto drobná zmena by sa mala dotknúť 147 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády [»] (Aktualizované 03.11.2017, 07.40)

Link

Ministerstvo financií SR vydalo do medzirezortného pripomienkového konania opatrenie ustanovujúce nové vzory daňových priznaní. Daňové priznanie FO typ A ostáva bezo zmeny, zmenou prešli daňové priznania FO typ B a PO. Účinnosť majú nadobudnúť 01.01.2018.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a k dani z príjmov právnickej osoby podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2017. Takže iba do konca roka. V roku 2018 už budú platiť nové tlačivá [»]