Preddavky na daň z príjmov PO a FO podnikateľov po novom? (Návrh neprešiel)

  

Cieľom novely Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je odbremeniť menších a stredne veľkých živnostníkov a obchodné spoločnosti od povinnosti platenia preddavkov na daň z príjmov. Z údajov Finstatu vyplýva, že platcovia preddavkov na daň z príjmov s daňovou povinnosťou nižšou ako 10 000 €, prispievajú do výnosov dane z príjmu právnických osôb, len približne 3 %. Inými slovami, platcovia s daňovou povinnosťou viac ako 10 000 € zaplatili v roku 2017 až 97 % z celkových výnosov dane z príjmu právnických osôb.

Preto sa navrhuje zvýšenie hranice na platenie preddavkov zo súčasných 2 500 € na 10 000 €. Znamenalo by to, že daňovník by bol povinný platiť preddavky štvrťročne, ak by jeho posledná známa daňová povinnosť, pri fyzických osobách, alebo ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pri právnických osobách presiahla sumu 10 000 €. Mesačné platenie preddavkov sa ponecháva pri prekročené hranice 16 600 €.

Opatrenie by malo mať pozitívny vplyv približne na 30 000 podnikateľských subjektov. A ak by bola novela schválená, účinná by bola od 01.01.2019.

Hlasovaním zo dňa 23.10.2018 tento návrh zákona neprešiel.

(Pôvodný článok 29.09.2018 |Aktualizované 23.10.2018, 12:35)

(Zdroj: nrsr)