Link

Na májovej schôdzi sa bude rokovať aj o tom, či sa výnimka z nelegálneho zamestnávania rozšíri aj na na spoločnosti s r.o., ktoré majú jediného spoločníka, bez ohľadu na počet zamestnancov. Ak by zákon prešiel, účinný by bol od 01.01.2020 [»]

(Dnes bol návrh zákona schválený vládou, už len počkať na schválenie parlamentom.)