Dokedy sú splatné preddavky na daň z príjmov FO a PO?

  

Chcel by som sa opýtať, že prečo sa platia preddavky pri živnostníkoch inak ako pri firmách?

 

Zdravím. Dôvod je nasledovný: Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý sa osobitne venuje plateniu preddavkov fyzickej osoby a plateniu preddavkov právnickej osoby.

Pre určenie toho, či musíte platiť preddavky, a ak áno, v akej výške, si prečítajte článok Platenie preddavkov na daň z príjmu FO, PO.

Pre ilustráciu, sa ďalej budem venovať plateniu štvrťročných preddavkov (je to kratšie na rozpisovanie). Rovnako sa však postupuje aj pri platení mesačných preddavkov na daň z príjmov.

Ako a (do)kedy platia preddavky fyzické osoby?

Pri platení preddavkov fyzických osôb sa postupuje podľa § 34 Zákona.

Preddavkové obdobie je tu určené ako obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Teda, ak je lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 do 31.03.2020, tak preddavky sú splatné nasledovne:

 • do 30.06.2020 prvý preddavok,
 • do 30.09.2020 druhý preddavok,
 • do 31.12.2020 tretí preddavok,
 • do 31.03.2021 štvrtý preddavok,
 • resp. do 30.06.2021 piaty preddavok, ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020.

V prípade, že si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 predĺžite do 30.06.2020, tak preddavky sú splatné nasledovne:

 • do 30.09.2020 prvý preddavok,
 • do 31.12.2020 druhý preddavok,
 • do 31.03.2021 tretí preddavok,
 • resp. do 30.06.2021 štvrtý preddavok, ak si predĺžite lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020.

Ako a (do)kedy platia preddavky právnické osoby?

Pri platení preddavkov právnických osôb sa postupuje podľa § 42 Zákona.

Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka, pričom daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

Ak sú zaplatené preddavky na daň nižšie (prípadne, ak sa neplatili, žiadne), je daňovník povinný doplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených (prípadne žiadnych) preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

Teda, ak je lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 do 31.03.2020, tak preddavky sú splatné nasledovne:

 • do 30.04.2020 prvý preddavok,
 • do 30.06.2020 druhý preddavok,
 • do 30.09.2020 tretí preddavok,
 • do 31.12.2020 štvrtý preddavok,
 • ďalší preddavok bude splatný v rovnakej výške do 31.03.2021*,
 • resp., ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30.06.2021, tak v rovnakej výške ešte jeden ďalší preddavok do 30.06.2021*.

V prípade, že si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 predĺžite do 30.06.2020, tak preddavky sú splatné nasledovne:

 • do 31.07.2020 prvý preddavok,
 • do 31.07.2020 druhý preddavok,
 • do 30.09.2020 tretí preddavok,
 • do 31.12.2020 štvrtý preddavok,
 • ďalší preddavok je splatný v rovnakej výške do 31.03.2021*,
 • resp., ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30.06.2021, tak v rovnakej výške ešte jeden ďalší preddavok do 30.06.2021*.

*Tieto preddavky sa však už započítavajú do roku 2021, pretože do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Pozn.: V prípade, že dátum splatnosti preddavku pripadne na víkend alebo sviatok, splatnosť sa posúva na najbližší pracovný deň.

(Pôvodný článok 26.07.2018 | Aktualizované 08.02.2020, 19:37)

[nahlás chybu v článku]