Ako a kde si uplatniť daňovú stratu v daňovom priznaní za rok 2020?

  

Za rok 2019 bolo na základe Lex korona možné uplatniť si v daňovom priznaní daňové straty z rokov 2015 až 2018 až do výšky 1 000 000 €, maximálne do výšky základu dane, pričom bolo možné si uplatniť celú, ešte neodpočítanú stratu. Ako teda následne pokračovať pri uplatnení zvyšnej straty v DP za rok 2020?

Pri uplatňovaní daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2020 sa postupuje v súlade s prechodným ustanovením § 52zza ods. 16 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, kedy sa pri uplatňovaní daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2020 postupuje podľa § 30 Zákona platnom účinnom do 31.12.2019, teda:

Daňovú stratu možno odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Odpočítať ju možno maximálne do výšky základu dane.

V daňovom priznaní za rok 2020 možno preto odpočítať:

  • štvrtú štvrtinu z neuplatnenej* daňovej straty za rok 2016,
  • tretiu štvrtinu  z neuplatnenej* daňovej straty za rok 2017,
  • druhú štvrtinu z neuplatnenej* daňovej straty za rok 2018
  • a prvú štvrtinu z daňovej straty za rok 2019.

*V prípade, že ste si v daňovom priznaní za rok 2019 uplatnili aj túto štvrtinu resp. jej časť, v daňovom priznaní za rok 2020 preto nevznikne nárok na jej uplatnenie resp. len na uplatnenie zvyšnej, ešte neuplatnenej straty.

Kde v daňovom priznaní sa uvedie odpočítanie daňovej straty?

Ak podávate DP FO typ B, odpočet daňovej straty uvediete na 5. strane, v stĺpcoch 49 až 52.

DPFOBv20-5

Ak podávate DP PO, odpočet daňovej straty uvediete na 7. strane, v Tabuľke D, v stĺpcoch 4 až 9.

DPPOv20-7

K uľahčeniu vypĺňania daňového priznania môžete softvér od spoločnosti KROS a.s.

alfaplus

ALFA plus – jednoduché účtovníctvo

omega

OMEGA – podvojné účtovníctvo

taxa

TAXA  – daňové priznania

Mohlo by vás zaujímať: Cestná daň pri paušálnych výdavkoch, Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 (až do 31.03.2021 “vďaka” koronavírusu)

[nahlás chybu v článku]

UP banner 300x250 2