Cestná daň pri paušálnych výdavkoch

  

Musí sa zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2017, ak idem za ten rok na paušále výdavky, ale auto sa používalo na podnikanie? V roku 2016 som mal skutočné výdavky, cestná daň sa platila. Tento rok to vychádza lepšie na paušálne výdavky, tak teraz neviem. Ak nemusím platiť, musím vyplniť a doručiť Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, čo som čítal vo vašom článku? Ďakujem veľmi pekne.

Zdravím. Veľmi dobrá otázka. Chcete asi vedieť, že keď si uplatníte paušálne výdavky, či má na to ako daňový úrad prísť, že ste v skutočnosti auto používali?

Ako som už písal v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017, tak daňová povinnosť za auto zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti – v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Vtedy ste povinný takúto skutočnosť oznámiť správcovi dane v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Z uvedeného vyplýva, že daňová povinnosť zaniká  spätne k 31.12.2016  iba vtedy, ak predmetné vozidlo v celom zdaňovacom období roku 2017 nebolo predmetom dane, o vozidle nebolo v roku 2017 vôbec  účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Teda ak píšete, že ste vozidlo používali na podnikanie, tak ste povinný daňové priznanie podať a daň zaplatiť a to bez ohľadu na uplatňovanie si paušálnych výdavkov.

Treba podotknúť, že dôkazné bremeno je na strane daňovníka, teda na vašej. Ak ste teda mali za rok 2016 určitý príjem pri určitých výdavkoch, pričom ste používali na zabezpečenie týchto príjmov auto a v roku 2017 je tento pomer (približne) rovnaký, prípadne lepší, daňový úrad vám len ťažko uverí, že ste auto v roku 2017 na podnikanie nepoužívali. Prípadne to budete musieť dokázať iným spôsobom. Toľko prax, bohužiaľ.

(Aktualizované 25.01.2018, 10:40)

[nahlás chybu v článku]