Môžem zmeniť platenie preddavkov za autá, keď som ich predal?

  

Mám takúto otázku. Vyšli mi štvrťročne platiť preddavky za autá, čo mám na firme, lenže dve z nich som minulý mesiac predal. Je možné to nejako zohľadniť pri preddavkoch? Lebo tie autá už nemám, tak za ne nechcem platiť. Ďakujem.

 

Zdravím. Zákon 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel v § 10 ods. 3) hovorí o platení preddavkov nasledovné: „Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane (…)“. Vychádza sa teda z predpokladanej dane k 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

To znamená, že samotný predaj áut v nasledujúcom období, v ktorom platíte tieto preddavky, neovplyvňuje platenie týchto preddavkov. Nakoniec, píše sa to aj v § 10 ods. 10) Zákona: „Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia a podanie dodatočného daňového priznania.“.

Ale nezúfajte. Aj na takúto situáciu Zákon myslí. Pretože, ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v zákone. A taktiež môže správca dane určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka (§ 10 ods. 11 Zákona).

Treba však mať na pamäti, že aj keď žiadosť podáte, spolu s odôvodnením „prečo“, a správca dane – daňový úrad vám túto žiadosť zamietne, proti  tomuto rozhodnutiu sa už odvolať nemôžete (§ 10 ods. 11) Zákona).

(Pôvodný článok 10.03.2018 | Aktualizované 23.01.2024, 17:13)

[nahlás chybu v článku]