Ako sa počíta predpokladaná daň z motorových vozidiel?

  

Dobrý deň. Viete mi povedať, ako sa počíta predpokladaná daň z motorových vozidiel? Počíta sa aj s prihliadnutím na vek vozidla v roku za ktorý sa predpokladaná daň počíta, alebo iba k prvému dňu roka za ktorý sa počíta? Ďakujem.

 

Zdravím. Výpočet predpokladanej dane upravuje § 10 ods. 2 Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel. „Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 (pozn. zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane) za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.“

Treba uznať, že dané zákonné ustanovenie je napísané trochu nejednoznačne, nakoľko sa dá interpretovať dvoma spôsobmi. Teda jeho časť „ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.“:

  1. Predpokladaná daň sa počíta za každé motorové vozidlo, ktoré je k 01.01. roka, za ktorý sa predpokladaná daň počíta, predmetom dane. Z toho by sa dalo usúdiť, že sa predpokladaná daň počíta za obdobie 01.01.-31.12. za každé auto, ktoré je k 01.01. ľudovo povedané „na stave vo firme“. Pričom sa aj prihliada na vek vozidla v mesiacoch počas roka a s tým spojené zníženie alebo zvýšenie sadzby dane.
  2. Predpokladaná daň sa počíta za každé motorové vozidlo, ktoré je predmetom dane a počíta sa k 01.01. roka, za ktorý sa predpokladaná daň počíta. V tomto prípade sa predpokladaná daň počíta s prihliadnutím na vek vozidla v mesiacoch a s tým spojené zníženie alebo zvýšenie sadzby dane, ale rozhodujúci je stav k 01.01.

Správna interpretácia zákona je uvedené v druhom bode. Rozhodujúci je teda vek vozidla v mesiacoch k 01.01. roka, za ktorý sa daň počíta a na ktorého základe sa určí sadzba dane, ktorá sa aplikuje ako predpokladaná daň za celý rok. Teda sa neprihliada na zmenu sadzby dane, ktorá by mohla nastať vzhľadom na vek vozidla.

Mohlo by vás zaujímať: Jedno auto zamestnanca v dvoch firmách. Ktorá z nich zaplatí cestnú daň?

[nahlás chybu v článku]