Jedno auto zamestnanca v dvoch firmách. Ktorá z nich zaplatí cestnú daň?

  

Dobrý deň. Mám otázku ohľadom cestnej dane. Máme zamestnanca, ktorý pracuje ešte v jednej firme. V našej, a aj v tej druhej firme používa svoje súkromné auto. U nás jazdí za zákazníkmi, robia sa na to cestovné príkazy. V druhej firme tiež niečo podobné. Len ako to bude s daňou z motorových vozidiel, ktorá z firiem ju zaplatí? Ďakujem za usmernenie ak viete poradiť.

 

Zdravím. Predmetom dane podľa § 2 ods. 1 Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

Samotná daňová povinnosť vzniká podľa § 8 ods.1 Zákona prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 Zákona (použitie vozidla na podnikanie) a vo vašom prípade zaniká podľa § 8 ods. 2 písm. e) Zákona posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom (zamestnávateľom), ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Daň budete teda platiť za každý mesiac, v ktorom sa auto použilo na podnikanie.

Ak však bolo auto použité v jeden mesiac u oboch zamestnávateľov, daň zaplatí iba jeden z nich. Keďže daň zaplatí iba jeden zamestnávateľ, zabezpečí sa tým, že jeden predmet dane (auto) nebude zdanený dva razy. To, ktorý to bude bude, už záleží len na dohode medzi nimi, nakoľko Zákon bližšie nešpecifikuje a neupravuje danú situáciu.

Ďalším dôvodom je tiež to, že ak jeden zamestnávateľ použije vozidlo zamestnanca, ktoré sa nepoužíva na podnikanie, k svojej podnikateľskej činnosti, tak druhý zamestnávateľ ho už v tejto zákonnej definícii podľa § 3 písm. e) Zákona použiť nemôže, nakoľko auto už na podnikanie využíva prvý zamestnávateľ.

Rozhodujúcim kritériom na určenie, ktorý mesiac zaplatí ktorý zamestnávateľ, by mohol byť prvé použitie vozidla zamestnanca u zamestnávateľa v mesiaci. Zjednodušene povedané: u koho sa auto použije v mesiaci ako prvé, ten daný mesiac platí.

Mohlo by vás zaujímať: Zníženie ročnej sadzby dane za auto o 50 % pri LPG?, Musím platiť preddavky za autá, keď som pozastavil živnosť?

(Pôvodný článok 14.01.2019 | Aktualizované 30.11.2019, 15:49)

[nahlás chybu v článku]