Musím platiť preddavky za autá, keď som pozastavil živnosť? (doplnené o zmenu od 01.01.2020)

  

Od tohto roku platím preddavky na autá vo firme. V máji však plánujem pozastaviť živnosť z dôvodu plánovanej operácie a dlhodobej liečby, zatiaľ na pol roka. Musím ich platiť aj naďalej za máj, jún atď., alebo nemusím? Lebo je to dosť peňazí. Ďakujem.

 

Zdravím. Podľa toho čo píšete, na základe daňového priznania k dani z motorových vozidiel vám vyšlo platiť mesačné preddavky  podľa § 10 ods. 4 Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel.

Platnosť do 31.12.2019

Hoci podľa § 8 ods. 2 písm. b) Zákona vám daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom ste prerušili podnikanie, na platenie preddavkov to nemá vplyv. Platiť ich musíte naďalej.

Iná situácia by nastala, ak by ste podnikanie ukončili. Vtedy by ste podľa § 10 ods. 11 Zákona neboli povinný platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni, v ktorom došlo k tejto rozhodujúcej skutočnosti.

Existuje však aj možnosť požiadať správcu dane (daňový úrad) na iné platenie preddavkov podľa § 10 ods. 10 Zákona. Takto podanej žiadosti z vašej strany môže, ale aj nemusí správca dane vyhovieť.

Platnosť od 01.01.2020

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) Zákona daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania.

Ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie, podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil (prerušil) podnikanie, do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Vyplýva mu to z § 9 ods. 6 Zákona.

K vyššie uvedenému sa následne vzťahuje § 10 ods. 12 Zákona, podľa ktorého nie je daňovník povinný platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni zániku zdaňovacieho obdobia (koniec mesiaca, v ktorom ste ukončili/prerušili podnikanie).

Mohlo by vás zaujímať: Môžem zmeniť platenie preddavkov za autá, keď som ich predal?, Čo s cestnou daňou po skončení podnikania?

(Pôvodný článok 01.12.2018 | Aktualizované 20.02.2020, 17:56)

[nahlás chybu v článku]