Čo s cestnou daňou po skončení podnikania?

  

01.09.2022 som na živnostenskom úrade ukončil živnosť. Ako to je s cestnou daňou za autá? Mal som tam dve autá čo sa používali. Čosi som čítal, že sa to má podať v tom roku kedy sa skončí s podnikaním. Je to pravda? Aký tam je termín?

 

Zdravím. Čítali ste správne. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je potrebné podať ešte v danom zdaňovacom období (v danom roku), kedy došlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania (živnosti). Platí nasledovné:

  • Daňová povinnosť za auto zaniká podľa § 8 ods. 2 písm. b) Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania.
  • Živnostenské oprávnenie zaniká podľa § 57 Zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (okrem iného) dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania. Týmto dňom, vrátane, stráca podnikateľ postavenie podnikateľa a už ďalej nie je oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť.

Pre účely zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel je rozhodujúci posledný deň, kedy ešte podnikateľ vykonával alebo mohol vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom týmto dňom je vždy deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

Po ukončení podnikania ste podľa § 9 ods. 6 Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Keďže k ukončeniu podnikania došlo 01.09.2022, k zániku daňovej povinnosti došlo 31.08.2022. Daňové priznanie je preto potrebné podať za obdobie od 01.01. do 31.08.2022 a to do 30.09.2022.

Mohlo by vás zaujímať: Kedy podať daňové priznanie a zaplatiť daň pri pozastavenej živnosti?, Jedno auto zamestnanca v dvoch firmách. Ktorá z nich zaplatí cestnú daň?

(Pôvodný článok 10.03.2020 | Aktualizované 15.09.2022, 19:19)

[nahlás chybu v článku]