Čo s cestnou daňou po skončení podnikania?

  

01.10.2021 som na živnostenskom úrade ukončil živnosť. Ako to je s cestnou daňou za autá? Mal som tam 2 firemné autá, čo sa používali. Čosi som čítal, že sa to má podať v tom roku kedy sa skončí s podnikaním. Je to pravda? Aký tam je termín?

 

Zdravím. Čítali ste správne. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je potrebné podať ešte v danom zdaňovacom období (v danom roku), kedy došlo k ukončeniu, alebo aj prerušeniu živnosti, resp. platí nasledovné:

  • daňová povinnosť za auto zaniká podľa § 8 ods. 2 písm. b) Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • živnostenské oprávnenie zaniká podľa § 57 Zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (okrem iného) dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania. Týmto dňom, vrátane, stráca podnikateľ postavenie podnikateľa a už ďalej nie je oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť. Povedané inak k vašej situácii: naposledy, kedy ste mohli podnikať, bol deň pred dňom ukončenia podnikania, teda 30.09.2021.

Pre účely zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel je rozhodujúci posledný deň, kedy ešte podnikateľ vykonával alebo mohol vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom týmto dňom, ako som už spomínal, je vždy deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

Ak ste ukončili podnikanie, tak ste podľa § 9 ods. 6 Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel ste povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Keďže ukončenie podnikania nastalo 01.10.2021, k zániku daňovej povinnosti došlo 30.09.2021. Daňové priznanie je preto potrebné podať za obdobie od 01.01.2021 do 30.09.2021 a to do 31.10.2021.

Mohlo by vás zaujímať: Kedy podať daňové priznanie a zaplatiť daň pri pozastavenej živnosti?, Jedno auto zamestnanca v dvoch firmách. Ktorá z nich zaplatí cestnú daň?

(Pôvodný článok 10.03.2020 | Aktualizované 06.10.2021, 16:50)

[nahlás chybu v článku]