Kedy podať daňové priznanie a zaplatiť daň pri pozastavenej živnosti?

  

Prerušil som teraz živnosť. Viem, že dane budem platiť až budúci rok. Mal som tam aj auto. Aj za to sa podáva daňové až budúci rok? Ďakujem.

 

Zdravím. K danej problematike nájdete riešenie v Zákone 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel.

Daňová povinnosť za motorové vozidlo zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania (§ 8 ods. 2 písm. b) Zákona).

Čo sa týka podávania daňového priznania, to je určené v § 9 ods. 6 Zákona, kde sa píše:

„Ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia“

Najčastejšie dôvody, keď potrebujete zistiť, kedy podať daňové priznanie sú nasledovné:

  • prerušenie podnikania (pozastavenie živnosti) – daňové priznanie sa podáva do 1 mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorého koncom je posledný deň mesiaca, kedy došlo k ukončeniu podnikania,
  • ukončenie podnikania (zrušenie živnosti) – daňové priznanie sa podáva do 1 mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorého koncom je posledný deň mesiaca, kedy došlo k ukončeniu podnikania,
  • smrť daňovníka – daňové priznanie sa podáva do 3 mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré končí smrťou daňovníka.

Mohlo by vás zaujímať: Čo s cestnou daňou po skončení podnikania?, Ako sa počíta predpokladaná daň z motorových vozidiel?

(Pôvodný článok 17.09.2019 | Aktualizované 31.03.2020, 18:03)

[nahlás chybu v článku]