Kedy podať daňové priznanie a zaplatiť daň pri pozastavenej živnosti?

  

Prerušil som teraz živnosť. Viem, že dane budem platiť až budúci rok. Mal som tam aj auto. Aj za to sa podáva daňové až budúci rok? Ďakujem.

 

Zdravím. K danej problematike nájdete riešenie v Zákone 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel.

Daňová povinnosť za motorové vozidlo zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania (§ 8 ods. 2 písm. b) Zákona).

Čo sa týka podávania daňového priznania, to je určené v § 9 Zákona. Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie sa podáva správcovi dane (daňovému úradu) do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. Platia tu však výnimky.

Najčastejšie dôvody, keď potrebujete zistiť, kedy podať daňové priznanie sú nasledovné:

  • prerušenie podnikania (pozastavenie živnosti) – daňové priznanie sa podáva do 31. január nasledujúceho kalendárneho roka,
  • ukončenie podnikania (zrušenie živnosti) – daňové priznanie sa podáva do 1 mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorého koncom je posledný deň mesiaca, kedy došlo k ukončeniu podnikania,
  • smrť daňovníka – daňové priznanie sa podáva do 3 mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré končí smrťou daňovníka.

Vo vašom prípade, ak bude prerušenie živnosti stále trvať a nedôjde k ukončeniu podnikania, daňové priznanie podáte budúci rok do 31. januára.

Mohlo by vás zaujímať: Čo s cestnou daňou po skončení podnikania?, Ako sa počíta predpokladaná daň z motorových vozidiel?

[nahlás chybu v článku]