Kedy mi vzniká daňová povinnosť za auto?

  

Dobrý deň. V roku 2023 v marci, presne 17.03., som kúpil do firmy auto. Keďže som však nemal zákazky až do mája, tak som auto nepoužíval a používať som ho začal až v priebehu júna. Odkedy musím platiť daň za auto? Od dátumu začatia používania, či už od dátumu kúpy? Ďakujem.

 

Zdravím. Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

Čo sa týka vzniku daňovej povinnosti, tak tá vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti medzi ktoré patrí:

  • skutočné používanie vozidla na podnikanie,
  • účtovanie o vozidle,
  • evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
  • uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla (…)

Z daného teda vyplýva, že ak ste auto zakúpili 17.03.2023, ale reálne boli rozhodujúce skutočnosti pre vznik daňovej povinnosti splnené až v priebehu júna, daňová povinnosť vám vzniká od 01.06.2023. Tento dátum uvediete aj v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel a na základe tohto dátumu bude vypočítaná aj samotná daň.

Mohlo by vás zaujímať: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023, Jedno auto zamestnanca v dvoch firmách. Ktorá z nich zaplatí cestnú daň?

(Zdroj: § 2 ods. 1 Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel)

(Pôvodný článok 14.01.2021 | Aktualizované 22.01.2024, 17:45)

[nahlás chybu v článku]