Dokedy môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane za rok 2023?

  

Ak ste zamestnanec a v roku 2023 ste mali iba príjem zo závislej činnosti (zamestnania), môžete najneskôr do štvrtka, 15.02.2024, požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vyhnete sa tak podávaniu daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, ktoré by ste inak museli podať v prípade, že bol váš príjem za minulý rok vyšší ako 2 461,41 €.

Tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti nájdete na stránke Finančnej správy. Poučenie na vyplnenie je súčasťou tlačiva. Veľké množstvo firiem však túto iniciatívu prevezme za samotného zamestnanca. Mzdová účtovníčka, účtovník tlačivo pripravia a zamestnanec ho len podpíšete.

V prípade, že ste počas roka mali viacero zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania môžete požiadať ktoréhokoľvek z nich, ktorý je platiteľom dane (dane z príjmu zo závislej činnosti).

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania je potrebné doručiť zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnete na jej doručení elektronickými prostriedkami. So žiadosťou je potrebné predložiť aj všetky potvrdenia o príjmoch od ostatných zamestnávateľov.

Pozn.:
Požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane môžete aj v prípade, že ste v roku 2023:

  • podnikali (živnosť, SZČO) a z tohto podnikania ste v roku 2023 nedosiahli žiadny príjem a ani nevykázali daňovú stratu,
  • získali nepeňažnú výhru, ale z dôvodu hranice oslobodenia ju nemusíte zdaňovať (informácie nájdete v článku Zdaňovanie nepeňažnej výhry).

Mohlo by vás zaujímať: Oprava ročného zúčtovania dane daňovým priznaním, Môžem si vypýtať potvrdenie o zdaniteľnom príjme už teraz?

(Zdroj: § 38 Zákona 595/003 Z.z. o dani z príjmov)

[nahlás chybu v článku]