Zdaňovanie nepeňažnej výhry

  

„Dobrý deň. Vyhral som v súťaži pobyt vo wellnesse za 1 700 eur. Čo mi z toho vyplýva? Musím zaplatiť z toho nejakú daň? Ako je to so zdanením nepeňažnej výhry alebo ceny?“

 

Zdravím. Bohužiaľ, podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov musíte. Pokiaľ sa jedná o nepeňažnú výhru (nejaký tovar, služba – § 8 ods. 1 písm. j) Zákona), tú zdaňujete ako výherca sám.

Výšku výhry (sumu) vám oznámi prevádzkovateľ súťaže  – vydá vám doklad o výške nepeňažnej výhry. Jediné, čo vás ako-tak môže potešiť je to,  že sa zdaňuje len výhra, ktorá presiahla 350 €, teda vo vašom prípade si môžete od výšky vašej výhry odpočítať sumu 350 €. Budete tak zdaňovať  1 400 € (1 700 €- 350 €). Vychádza sa z § 9 ods. 2 písm. m) Zákona.

Ďalšia vec, ktorú budete musieť urobiť, je podať si v roku 2020 za rok 2019 daňové priznanie sám. Ak máte prácu, nemôžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Taktiež treba počítať s tým, že po podaní daňového priznania vám príde zo zdravotnej poisťovne nedoplatok na poistnom (kvôli výhre), ktorý musíte zaplatiť. Po jeho zaplatení si budete môcť podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom uplatníte dodatočne zaplatené zdravotné poistenie ako daňový výdavok, čím vám vznikne preplatok na dani (ktorú ste zaplatili z výhry) a jej časť vám vrátia.

DPFOBv20-p7

Dôležité! Ak počas roka vyhráte viac nepeňažných výhier, tak každá výhra sa posudzuje samostatne.

Mohlo by vás zaujímať: Zdaňovanie peňažnej výhry

(Pôvodný článok 09.02.2017 | Aktualizované 23.05.2021,12:53)

[nahlás chybu v článku]