Zdaňovanie peňažnej výhry

  

Na rozdiel od nepeňažnej výhry (§ 8 ods. 1, písm. j) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) je zdaňovanie peňažných výhier (§ 8 ods. 1, písm. i) Zákona) mierne odlišné. Ako je to teda so zdanením peňažnej výhry alebo ceny?

Medzi peňažné výhry patria:

  • výhry v lotériách a iných podobných hrách,
  • výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,
  • výhry z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, alebo
  • výhry zo športových súťaží (ak nejde o profesionálneho športovca).

Zdaňovať sa nemusia výhry v hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia vydaného podľa zákona o hazardných hrách – licencia vydaná Ministerstvom financií alebo obcou. Vyplýva to z § 9 ods. 2 písm. l) Zákona. Ide o hry:

  • Loto, Joker, Keno a pod.,
  • hazardné hry v kasínach,
  • stávky.

Ak ide o vyššie spomínané hry, samotné zdanenie prebieha u prevádzkovateľa alebo organizátora súťaže, ktorý daň odvedie štátu do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Peniaze, ktoré sú výhercovi vyplatené, sú tým pádom od dane pre neho oslobodené. Inak sa postupuje ako pri zdaňovaní nepeňažnej výhry.

dpfobv17-výhra

Špeciálnym prípadom sú výhry z tombol. Tombola je považovaná za hazardnú hru podľa zákona o hazardných hrách, ale… Ak herná istina (suma všetkých cien) v tombole nepresiahne 1 500 €, nie sú oslobodené od dane z príjmu, nakoľko nie sú prevádzkované na základe povolenia, ale na základe všeobecnej licencie. Opäť sa potom postupuje ako pri zdaňovaní nepeňažnej výhry.

(Aktualizované 30.10.2017, 12:55)

[nahlás chybu v článku]