Kde a ako v daňovom priznaní uplatniť stratu za roky 2015-2018? (koronavírus)

  

Ministerstva financií Slovenskej republiky vydalo Oznámenie o vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Týka sa odpočtu daňových strát vykázaných za roky 2015 – 2018 o ktorých som písal v samostatnom článku. Kde a ako v daňovom priznaní sa budú tieto straty uvádzať?

!!! Daňové priznanie za rok 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31.10.2020, resp. 02.11.2020 !!!

DP k dani z príjmov FO typ B

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb – typ B sa môže daňovník rozhodnúť, ktorým spôsobom bude daňové straty uplatňovať a podľa toho bude aj postupovať. Spôsoby a postupy sú uvedené v tabuľke nižšie.

Klasický spôsob Korona spôsob
§ 30 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 24b Zákona 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Vypĺňajú sa riadka 49 až 54 (tak ako doteraz). Nevypĺňajú sa riadky 49 až 54.
  Na riadku 55 sa vypĺňa čiastkový základ dane už ponížený o daňovú stratu.
 

V oddiele XIII. – Miesto pre osobitné záznamy sa uvedie uplatnenie strát v členení:

  • rok vykázanie daňovej straty,
  • suma vykázanej daňovej straty,
  • suma uplatnenej daňovej straty na r. 55,
  • Zostatok neuplatnenej daňovej straty pre jej douplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach.
  Úhrn uplatnených daňových strát na r. 55 môže byť najviac vo výške 1 000 000 €, ale max. vo výške čiastkového základu dane uvedenom na r. 47.

 

DP k dani z príjmov PO

V daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb sa môže daňovník taktiež rozhodnúť, ktorým spôsobom bude daňové straty uplatňovať a podľa toho bude aj postupovať. Spôsoby a postupy sú uvedené v tabuľke nižšie.

Klasický spôsob Korona spôsob
§ 30 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 24b Zákona 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Vypĺňa sa Tabuľka D a sumy sa prenášajú do r. 410
(tak ako doteraz).
Nevypĺňajú sa údaje v Tabuľke D.
  Na riadku 500 sa uvedie základ dane už znížený o odpočet daňovej straty.
 

V časti VII. – Miesto na osobitné záznamy daňovníka sa uvedie rozpis odpočítaných strát v členení:

  • zdaňovacie obdobie vykázania daňovej straty,
  • suma vykázanej daňovej straty,
  • suma odpočítanej daňovej straty v r. 500,
  • zostatok neodpočítanej daňovej straty, ktorú je možné odpočítať v budúcich zdaňovacích obdobiach.
  Úhrn odpočítaných daňových strát v r. 500 je najviac vo výške 1 000 000 €, ale max. vo výške základu dane uvedeného na r. 400.

(Pôvodný článok 21.05.2020 | Aktualizované 25.09.2020, 18:45)

[nahlás chybu v článku]