Značka: kontrolný výkaz

Link

Bol schválený nový vzor Kontrolného výkazu DPH, ktorý vstúpi do platnosti od 01.01.2017. Písal som o ňom v článku začiatkom septembra, môžete si ho prečítať tu [»]. Prvýkrát budú nový vzor podávať mesačný platcovia DPH do 27.02.2017 za zdaňovacie obdobie január 2017 alebo štvrťročný platcovia do 25.04.2017 za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2017.

ice_screenshot_20160909-075454

Kontrolný výkaz DPH po novom

  

Platcovia DPH nezabudnite! Od 1.4.2016 vstúpilo do platnosti novelizované ustanovenie § 78a, ods. 6 zákona o DPH kedy ste povinní, ak je celková suma odpočítanej DPH zo zjednodušených faktúr (napr. bločky z pokladne) 3 000 € a viac, uviesť do časti B.3. kontrolného výkazu osobitne: