Kedy uviesť dobropis do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu?

  

V Auguste sme kúpili tovar od nášho dodávateľa. Teraz v Novembri sme však prišli na to, že niektorý tovar, čo sme kúpili bol už dávno po záruke, tak sme ho nášmu dodávateľovi vrátili. On nám vystavil dobropis k tomuto vrátenému tovaru a k faktúre, na ktorej sme ho kúpili. Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz za August, keď ide o tovar dodaný v Auguste, alebo to môžem nechať v Novembri? Ďakujem.

 

Zdravím. V tejto situácii nie je potrebné podávať dodatočné daňové priznanie k DPH a ani dodatočný kontrolný výkaz DPH. Nižšie sa dočítate dôvod, prečo tomu tak je.

Keďže ste vrátili tovar svojmu dodávateľovi, ten musel postupovať v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) Zákona 222/2004 Z.z. o DPH, kedy vykonal opravu základu dane pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby alebo pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru.

Dodávateľ vám pri vrátení tovaru musí vyhotoviť faktúru (dobropis) do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste mu tovar vrátili (§ 73 písm. e) Zákona).

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa doklad o oprave základu dane, teda dobropis vyhotovil (§ 25 ods. 3 Zákona). Vo vašom prípade teda v mesiaci November.

Mohlo by vás zaujímať: Zle vystavený pokladničný doklad – koľko z DPH si môžem odpočítať?, Reklamácia tovaru pri už zrušenej živnosti

(Pôvodný článok 14.10.2019 | Aktualizované 07.12.2023)

[nahlás chybu v článku]