Reklamácia tovaru pri už zrušenej živnosti

  

Dobrý deň. Mám takúto nejasnosť ako vyriešiť toto. Počas roka som predával tovar svojim zákazníkom. Ku koncu októbra som zrušil živnosť. Teraz mi ale jeden zákazník vracia tovar na reklamáciu (nedá sa opraviť), takže by som mu ho mal dobropisovať, vrátiť peniaze. Ale dobropis už vystaviť nemôžem, keďže už nepodnikám, už mám zrušené IČO aj DIČ. Ako mu vrátiť peniaze? Len tak na ruku?

 

Zdravím. Neviem, či ste boli platiteľom DPH alebo nie, postup by sa tam trochu líšil. Preto situáciu popíšem univerzálne, pre oboch. 

Keďže ste podnikali na živnosť, tak ako živnostník ručíte za záväzky neobmedzene, celým svojim majetkom, vrátane súkromného. Preto ste povinný vybaviť reklamáciu aj po tom, ako ste živnosť ukončili. Keďže však už faktúru vystaviť nemôžete, musíte to urobiť inak, napríklad:

  • napísaním a zaslaním listu, že reklamáciu uznávate a peniaze zasielate na účet,
  • prípadne peniaze môžete vyplatiť aj v hotovosti (tu bude dokladom výdavkový pokladničný doklad s podpisom vášho odberateľa a s popisom za čo boli peniaze vyplatené).

Potiaľto je to univerzálne, či pre platiteľa alebo neplatiteľa DPH. V prípade, že ste boli platiteľom DPH, ďalšiu povinnosť bude mať už len váš odberateľ, ale iba ak bol tiež platiteľom DPH.

§ 53 ods. 1 Zákona 222/2004 Z.z.  o DPH stanovuje, že ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 (úplné alebo čiastočné zrušenie dodávky tovaru alebo služby), ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť.

Z toho vyplýva, že váš odberateľ musí do štátu vrátiť DPH (celú alebo pomernú časť), ktorú si uplatnil (odpočítal). Vám ju už však nikto nevráti.

Mohlo by vás zaujímať: Vrátenie DPH z dobropisu pri ukončenej živnosti, Definícia živnosti – ako si ju vyložiť?

(Pôvodný článok 12.12.2017 | Aktualizované 23.04.2021, 17:17)

[nahlás chybu v článku]