Vrátenie DPH z dobropisu pri ukončenej živnosti

  

Ako živnostník, mesačný platiteľ DPH, som ukončil svoju činnosť k 31.01.2021. Daňový úrad mi dal ako posledné zdaňovacie obdobie 31.03.2021, čiže som ešte v apríli podal posledné priznanie DPH. Teraz v apríli mi však od firmy, od ktorej som odoberal tovar, prišiel dobropis, na ktorom je uvedená aj DPH. Mám ešte dodatočne nejaký záväzok voči daňovému úradu vrátiť túto DPH z dobropisu? Ďakujem.

 

Zdravím. Áno, dodatočný záväzok voči daňovému úradu máte, pretože danú DPH musíte vrátiť.

Podľa § 81 Zákona 222/2004 o DPH, ak platiteľ opraví základ dane alebo zmení výšku dane pri tovare alebo službe, ktoré dodal osobe, ktorá prestala byť platiteľom, je táto osoba povinná vrátiť daňovému úradu odpočítanú daň alebo jej pomernú časť viažúcu sa na vykonanú opravu základu dane (…).

Vrátiť ju musíte do 10 dní odo dňa vyhotovenia faktúry (resp. prijatia dobropisu). K tomu však nie je potrebné podávať daňové priznanie ani kontrolný výkaz. Odpočítanú daň alebo jej pomernú časť vrátite uhradením sumy dane na účet daňového úradu.

Mohlo by vás zaujímať: Odpočet DPH pri úhrade pokladničného dokladu súkromnou platobnou kartou zamestnanca

(Pôvodný článok20.10.2017 | Aktualizované 25.04.2021, 14:20)

[nahlás chybu v článku]