Odpočet DPH pri úhrade pokladničného dokladu súkromnou platobnou kartou zamestnanca

  

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na situáciu ohľadom DPH. Môžem si vo svojej firme odpočítať DPH z pokladničného dokladu, ktorý bol uhradený súkromnou platobnou kartou môjho zamestnanca? Čo čítam po internete, tak jedni hovoria áno, druhí nie. Sama sa prikláňam k tomu, že by to možné malo byť, len či mi to viete nejako potvrdiť lebo vyvrátiť, prípadne, či je to aj niekde v zákonoch riešené takéto dačo? Ďakujem.

 

Zdravím. Čo sa týka uplatnenia odpočtu DPH pri pokladničných dokladoch, ktoré boli uhradené súkromnou platobnou, či už debetnou alebo kreditnou kartou zamestnanca, aj ja čítavam argumenty prečo to možné je, a tiež prečo nie.

Čo nám hovorí zákon?

Podľa § 49 ods. 2 Zákona o DPH si platiteľ môže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ (okrem dodaní oslobodených od dane, tovarov a služieb určených na pohostinstvo a zábavu a prechodných položiek platených v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka).

Taktiež sú dôležití aj ďalšie podmienky pre uplatnenie dane uvedené v § 51 Zákona.

Samotný zákon neupresňuje, ani sa nezaoberá tým, kto a ako pokladničný doklad uhradil, dôležité je to, či vznikla daňová povinnosť a poli splnené podmienky podľa paragrafov uvedených vyššie.

Preto sa prikláňam k názoru, ktorým sa aj riadim, že z takýchto pokladničných dokladov je možné si uplatniť odpočet DPH.

Tu by som ale dal do pozornosti § 74 Zákona pojednávajúci o obsahu faktúry (čo musí obsahovať). Do týchto faktúr patria aj zjednodušené faktúry, napr. doklady vydané z parkovacích aov, či doklad vyhotovený registračnou pokladnicou (klasický pokladničný doklad).

Ak by sa na takomto pokladničnom doklade nachádzali údaje o zamestnancovi namiesto údajov o vašej firme, nebolo by možné uplatniť si odpočet DPH, nakoľko by neboli splnené náležitosti obsahu faktúry/zjednodušenej faktúry podľa § 74, konkrétne „meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba“.

Mohlo by vás zaujíma: Aký je limit sumy vystavenia pokladničného dokladu (zjednodušenej faktúry)?, Zle vystavený pokladničný doklad – koľko z DPH si môžem odpočítať?

(Pôvodný článok 03.06.2020 | Aktualizované 16.02.2022, 18:07)

[nahlás chybu v článku]