Kde v DP DPH a v KV DPH uviesť vrátenie dane za tovar pre osobnú spotrebu?

  

Dobrý deň. Prosím, viete mi poradiť? Platca DPH, účtujúci v JÚ, prevádzkuje potraviny, si bral tovar domov pre vlastnú potrebu teraz na sivatky. Do ktorého riadku DP DPH a KV DPH uviesť vrátenie dane? Ďakujem.

 

Zdravím. V danej situácii je potrebné vychádzať z § 8 ods. 3 v nadväznosti na § 22 ods. 5 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH.

Ak podnikateľ dodal tovar na svoju osobnú spotrebu a pri kúpe tohto tovaru si DPH úplne alebo čiastočne odpočítal, je takéto dodanie považované za dodanie tovaru za protihodnotu. Zjednodušene povedané – ako keby ho predal sám sebe.

Základom dane bude následne cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím.

Podľa Poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty sa takýto odvod dane uvádza na riadkoch 03 a 04 daňového priznania k DPH.

Podľa Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty sa takýto odvod dane v žiadnom oddiely kontrolného výkazu DPH neuvádza.

Mohlo by vás zaujímať: Finančný leasing u neplatiteľa DPH, Zle vystavený pokladničný doklad – koľko z DPH si môžem odpočítať?

(Pôvodný článok 30.01.2020 | Aktualizované 19.12.2022, 17:20)

[nahlás chybu v článku]