Značka: vrátenie

~M

01.02.2020

Vedeli ste, že…

…od 01.01.2020, ak platiteľ DPH použije krátkodobý (drobný) hmotný majetok pre svoju osobnú spotrebu, osobnú spotrebu svojich zamestnancov, alebo ho daruje, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 € vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, neodvádza DPH späť štátu z celej kúpnej ceny?

Základ dane tvorí zostatková cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov (obdobie štyroch rokov sa počíta na roky, nie na mesiace).

§ 22 ods. 5 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (platného od 01.01.2020)

Viac “Vedeli ste, že…” nájdete aj na Instagrame účtovníka.

~M

18.04.2017

Keďže sa viacerí pýtate, tak:

ak vám v daňovom priznaní vyšiel preplatok na dani a podali ste ho do 31.03.2017 (pričom ste nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), tak vám daňový úrad podľa § 79 ods. 2 Daňového  poriadku (563/2009 Z.z.) vráti tento preplatok najneskôr do 40-tich dní odo dňa vzniku daňového preplatku, teda najneskôr do 10.05.2017.