Vrátenie DPH pri krádeži

  

Dobrý. Mal som auto zaradené v majetku firmy a malý skúter v krátkodobom majetku, ale ukradli mi aj auto aj skúter. Mám záznam od polície o prerušení trestného stíhania, keďže sa páchateľ nenašiel. Musím z auta a skútra vrátiť uplatnenú DPH naspäť štátu?

Zdravím. Podľa § 53 ods. 5 Zákona 222/2004 Z.z o DPH, ak došlo ku krádeži tovaru, pri ktorom ste si uplatnili/odpočítali DPH, ste povinný túto daň v odpočítanej výške vrátiť.

Ak však bol tovar predmetom odpisovania, znížite daň na vrátenie v pomere zodpovedajúcom odpisom Odpismi sa myslia daňové odpisy podľa § 22 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nie účtovných odpisov.

Príklad: Auto, ktoré ste začali odpisovať 17.02.2018, vám ukradli  po 14 mesiacoch používania, teda niekedy v priebehu marca 2019. Podľa zákona odpisujete 4 roky (48 mesiacov). DPH, ktorú ste si uplatnili pri kúpe bola 4 000 €. Pomerná vrátená časť dane bude znížená o 11 mesiacov (za obdobie 02-12/2018) pretože daňové odpisy sa zisťujú raz ročne k 31.12. Do úvahy na zníženie dane môžete teda brať len stav počtu mesiacov odpisovania k 31.12.2018. Daňovému úradu naspať vrátite (4 000 / 48) * (48 – 11) = 3 083,33 €.

V prípade, že bol tovar predmetom leasingu, vrátite daň zníženú o daň, ktorú ste už odviedli splátkami, alebo pomerne zaplatených častí splátok k cene tovaru.

Daň sa odvádza v tom zdaňovacom období, v ktorom sa krádež zistila. V daňovom priznaní DPH bude smerovať na r. 28 s plusovou (+) hodnotou. Do kontrolného výkazu DPH táto DPH nevstupuje.

(Pôvodný článok 19.09.2017 | Aktualizované 20.03.2019, 18:00)

[nahlás chybu v článku]