Finančný leasing u neplatiteľa DPH

  

Dobrý deň. Chcel aby som sa opýtať. Kúpili sme do firmy pracovný stroj na finančný leasing. Vyskúmala som si, že ho treba zaradiť do 2. odpisovej skupiny. Čo ale s DPH, ktorú mi účtuje leasingová spoločnosť? Pripočítať ju k obstarávacej cene stoja alebo si ju môžem dať hneď do nákladov?

 

Zdravím. V prípade, že nie ste platiteľom dane (DPH), nemáte podľa § 49 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH nárok na odpočet dane. Tú ma iba platiteľ dane (pri splnení  podmienok).

Vašu situáciu však upravuje § 25 ods. 6 Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ten pojednáva o tom, že „pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu* súčasťou obstarávacej ceny u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu nie je daň z pridanej hodnoty.“

*Finančný prenájom je nájom majetku s dojednaným právom kúpy prenajímanej veci, kedy po skončení doby nájmu prechádza vlastnícke právo prenajímanej veci z prenajímateľa na nájomcu.

Preto danú DPH z faktúry, prípadne ďalej vyčíslenú v splátkach, budete účtovať:

  • v prípade podvojného účtovníctva priamo do nákladov (daňovo uznateľné) na účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť (§ 52 ods. 8 Oznámenia 740/2002 Z.z. Postupy účtovania v sústave PÚ),
  • v prípade jednoduchého účtovníctva priamo do výdavkov (daň ovplyvňujúce), v peňažnom denníku v člení na ostatné výdavky (§4 ods. 9 Oznámenia 628/2007 Z.z. Postupy účtovania v sústave JÚ).

Mohlo by vás zaujímať: Ako uplatniť daňový odpis firemného auta pri jeho (čiastočnom) prenajatí?, Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť hmotný majetok?

(Pôvodný článok 09.08.2019 | Aktualizované 24.09.2022, 19:00)

[nahlás chybu v článku]