Nepriama zľava a DPH

  

Mám nejakú povinnosť, keď som si od dílera kúpil tovar a zľavu zaň mi následne neskôr poskytol výrobca tohto produktu (nie díler), že mi poslal šekom peniaze?

 

Zdravím. Vo vašom prípade, ktorý opisujete, ide o poskytnutie nepriamej zľavy. Nepriamej preto, pretože vám ju neposkytne priamo predajca tovaru, ale nepriamo jeho výrobca.

Čo sa týka vašich povinností, postupuje sa ako keby vám bol vystavený dobropis. Keďže nepíšete, či vám bol tovar predaný s alebo bez DPH, a tiež či ste vy platiteľom DPH alebo nie, preto sa budem venovať situácii ohľadom DPH, nakoľko pri nej vzniká najzásadnejšia povinnosť.

Ako píšete, peniaze (poskytnutá zľava) vám boli zaslané šekom. V prípade DPH je potrebné postupovať v súlade s § 53 ods. 1 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH podľa ktorého, ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň.

Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane (dobropis). Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane.

Preto je potrebné danú poukázanú sumu rozpočítať na základ dane a daň a uviesť ju ako dobropis do daňového priznania k DPH (plusovou hodnotou na riadku 28) a aj do kontrolného výkazu DPH (oddiel C2).

V prípade, ak by išlo dodávku tovaru z krajiny EÚ, v daňovom priznaní k DPH uvádzate sumy mínusovou hodnotou do riadkov 26 a 27 a plusovú sumu do riadku 28. V kontrolnom výkaz bude rovnako vyplnený oddiel C2.

V prípade, že nemáte od poskytovateľa zľavy žiadnu faktúru (dobropis), na základe ktorého uvádzate v kontrolnom výkaze DPH poradové číslo opravnej faktúry, potom uvediete číslo 0 (nula).

Mohlo by vás zaujímať: Reklamácia tovaru pri už zrušenej živnosti, Vznik daňovej povinnosti pri tovare zo zahraničia

(Pôvodný článok 20.02.2019 | Aktualizované 28.06.2020, 18:16)

[nahlás chybu v článku]