Oprava auta zo zahraničia a DPH

  

Mám ako živnostník doma v garáži autoservis. Teraz som opravoval auto z Poľska. Chcem si overiť, keďže ide o poľské auto, tak nemusím faktúru vystavovať s DPH, že? Ďakujem.

 

Zdravím. To, či je auto z Poľska alebo nie nemá rozhodujúcu úlohu v tom, či vystaviť faktúru s alebo bez DPH.  Dôležité je postavenie vášho zákazníka (odberateľa). Je teda potrebné vychádzať s ustanovení § 15 a § 16 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH pre určenie miesta dodania služby podľa postavenia zákazníka. A to nasledovne:

  • ak ide o zdaniteľnú osobu*, tak miesto dodania služby sa určí podľa 15 ods. 1 Zákona. Miestom dodania bude preto miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.
  • ak ide o inú ako zdaniteľnú osobu (bežný občan), tak pri oprave nehnuteľného majetku sa miesto dodania služby určí podľa 16 ods. 9 Zákona. Miestom dodania služby, ktorou je ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práca na hnuteľnom hmotnom majetku je miesto, kde sa táto služba fyzicky vykoná.

*Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (podnikanie) bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti (§ 3 Zákona).

Na základe správneho určenia miesta dodania služby sa budete rozhodovať, či vystaviť faktúru s alebo bez DPH:

  • ak váš zákazník bude zdaniteľná osoba (podnikateľ), faktúru vystavíte bez DPH (faktúra sa neuvádza v daňovom priznaní DPH, ani kontrolnom výkaze DPH, ale uvádza sa v súhrnnom výkaze DPH),
  • ak váš zákazník bude iná ako zdaniteľná osoba (bežný občan), faktúru vystavíte s DPH (faktúra sa uvádza v daňovom priznaní DPH na riadky 03 a 04, a aj v kontrolnom výkaze DPH v časti D2, ale neuvádza sa v súhrnnom výkaze DPH).

Mohlo by Vás zaujímať: Call-off stock (Čo? Kde? Kedy? Ako?)

(Pôvodný článok 28.02.2019 | Aktualizované 30.03.2021, 15:37)

[nahlás chybu v článku]