S akými údajmi podať daňové priznanie DPH?

  

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ohľadom podávania DPH a kontrolného výkazu. Spoločnosť bola do 31.05.2020 registrovaná podľa § 7a a podávala iba daňové priznanie DPH. Od 01.06.2020 je však už platcom DPH, podľa § 4.  Musím teda už za 5. mesiac podať aj kontrolný výkaz DPH, alebo ešte nie? Akú osobu označím hore na prednej strane tlačiva DPH? Ďakujem.

 

Zdravím. Podľa § 78 ods. 3 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH hovorí o tom, že ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň, je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň. Ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 €, tak takáto osoba nie je povinná zaplatiť daň.

Pozn.: Všeobecne z § 78 Zákona vyplýva povinnosť každej osobe povinnej platiť daň, podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň.

Z daného teda vyplýva, že daňové priznanie DPH (ako aj iné daňové priznania) sa podáva za obdobie spätne.

Daňové priznanie podáte nasledovne:

Za obdobie máj 2020 Za obdobie jún 2020
  • podáte do 25.06.2020
  • podáte do 25.07.2020
  • na titulnej strane označíte „iná osoba registrovaná pre daň“
  • na titulnej strane označíte „platiteľ dane z pridanej hodnoty“
  • kontrolný výkaz DPH nepodávate
  • podávate aj kontrolný výkaz DPH
DPHv20-1-1 DPHv20-1-2

Mohlo by vás zaujímať:Musím požiadať o zrušenie platcovstva DPH?, Nepriama zľava a DPH, Musím podávať kontrolný výkaz pri registrácii podľa § 7 resp. § 7a?

(Pôvodný článok 17.07.2019 | Aktualizované 28.06.2020, 17:54)

[nahlás chybu v článku]