S akými údajmi podať daňové priznanie DPH?

  

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ohľadom podávania DPH a kontrolného výkazu. Spoločnosť bola do 30.06.2019 registrovaná podľa § 7a a podávala iba daňové priznanie DPH. Od 01.07.2019 je však už platcom DPH, podľa § 4.  Musím teda už za 6. mesiac podať aj kontrolný výkaz DPH, alebo ešte nie? Akú osobu označím hore na prednej strane tlačiva DPH? Ďakujem.

 

Zdravím. Podľa § 78 ods. 3 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH hovorí o tom, že ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň, je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň. Ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 €, tak takáto osoba nie je povinná zaplatiť daň.

Pozn.: Všeobecne z § 78 Zákona vyplýva povinnosť každej osobe povinnej platiť daň, podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň.

Z daného teda vyplýva, že daňové priznanie DPH (ako aj iné daňové priznania) sa podáva za obdobie spätne.

Daňové priznanie podáte nasledovne:

Za obdobie jún 2019 Za obdobie júl 2019
  • podáte do 25.07.2019 (štvrtok)
  • podáte do 26.08.2019 (pondelok)
  • na titulnej strane označíte “iná osoba registrovaná pre daň”
  • na titulnej strane označíte “platiteľ dane z pridanej hodnoty”
  • kontrolný výkaz DPH nepodávate
  • podávate aj kontrolný výkaz DPH
06_1 07_1

Mohlo by vás zaujímať:

[nahlás chybu v článku]