Musím požiadať o zrušenie platcovstva DPH?

  

Už dlhšie (aj vyše roka) za jednu firmu podávam nulové DPH daňové. Firma nemá žiadne obraty, ani náklady. Mám nejakú povinnosť zo zákona zrušiť platcovstvo DPH? Lebo nikde som sa nič o tom nedočítala. Ďakujem.

 

Zdravím. Povinnosť zrušiť platcovstvo DPH máte zo zákona (§ 81 ods. 2 Zákona 22/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty) v prípade, že prestanete vykonávať podnikanie.

Podnikaním (ekonomickou činnosťou) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku.

Táto definícia podnikania je uvedená v § 3 ods. 2 Zákona o DPH a je odlišná od tej, ktorá je uvedená v § 2 Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Hlavný rozdiel je v tom, že podľa Obchodného zákonníka je účelom podnikania dosahovanie zisku. Pri definícii podľa Zákona o DPH nemusí byť cieľom vykonávania ekonomickej činnosti dosahovanie zisku.

Odpoveď na to, či daná firma musí alebo nemusí požiadať o zrušenie platcovstva DPH, a teda či stále vykonávate ekonomickú činnosť (podnikanie), si musí firma posúdiť sama. A to aj z toho dôvodu, že pri posudzovaní by mala brať do úvahy aj svoje budúce podnikateľské plány.

Mohlo by vás zaujímať: Bezúročná pôžička pre zamestnanca, Môžem zmeniť platenie preddavkov za autá, keď som ich predal?

(Pôvodný článok 17.06.2019 | Aktualizované 21.02.2023, 18:39)

[nahlás chybu v článku]